Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Tilskud til udveksling og internationale projekter Arrangementer EPALE-konference 2022: Voksnes kompetencer

EPALE-konference 2022: Voksnes kompetencer

Vi får brug for at videre- og efteruddanne os - hele livet. Arbejdsmarkedet ændrer sig, og vi kan ikke forvente at have det samme job eller være i den samme branche hele vores karriere. Så hvordan får vi de kompetencer, vi har brug for i et skiftende arbejdsliv?
Kontakt
Emil Thirup-Sorknæs
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 18
Email: ets@ufm.dk
Jannie Henneberg Jørgensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 57
Email: jhjo@ufm.dk

Tid og sted

03. november 2022 fra kl. 09:30 til 16:00
CPH Conference, Tietgensgade 65, 1704 København
Konferencen henvender sig til alle der arbejder med- eller interesserer sig for voksenlæringssektoren. Der er 120 pladser

Voksnes kompetencer

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen inviterer igen i år til konference om voksenlæring med afsæt i EPALE - Electronic Platform for Adult Learning in Europe.

I år er temaet Voksnes kompetencer. 

I Norden har vi talt om livslang læring i mange år. Men der er kommet et fornyet fokus på tilegnelsen og anerkendelsen af kompetencer for voksne. Særligt formelle kompetencer som adgangsgiver til yderligere uddannelse eller nye jobmuligheder.

EU har blandt andet sat fokus på området med vedtagelsen af det nye initiativ for yderligere fokus på microcredentials eller mikroeksamensbeviser. Men også herhjemme taler vi om vigtigheden af efter- og videreuddannelse både af voksne i arbejde, dem uden for arbejdsmarkedet og dem, der er på vej ind. Blandt andet har Reformkommissionen i sine seneste anbefalinger sat fokus på voksenuddannelse.

Kompetencer er et bredt begreb, og dækker over mere eller mindre alle tillærte eller medfødte færdigheder. For arbejdsmarkedet er det vigtigt at en potentiel arbejdstager kan dokumentere, hvad vedkommende kan – hvilke kompetencer vedkommende har.

Men hvad med de uformelle kompetencer, og de uformelle læringsrum som stadig er en stor del af voksenlæringssektoren? Skal det være et mål, at al voksenlæring bliver formaliseret, så enhver tillært kompetence – formel eller uformel – kan indgå i en et "kompetence-CV"?

Hvordan arbejder vi for, at arbejdstagere og arbejdsgivere i højere grad forstår og understøtter de nye læringsformer, gør brug af efter- og videreuddannelse og benytter sig korrekt af de tilbud, som opstår.

Det er nogle af de spørgsmål vi vil arbejde med på konferencen. Vel mødt!

Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør på Politiken, har sagt ja til at moderere dagen.

Målgruppe

Konferencen er tænkt som en samlende netværksdag for hele voksenlæringssektoren, og det er blandt andet målet med dagen at møde spændende kolleger fra andre dele af sektoren, dele interessante historier, bedste praksis og blive inspireret!

Konferencen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med voksenuddannelse, voksenundervisning og læring for voksne – formel, uformel som ikke-formel læring – herunder eksempelvis udbydere af almen voksenundervisning, undervisere, uddannelsesledere, folkeoplysende foreninger, frivillighedsorganisationer, sprogcentre, AMU, VEU, forskere og embedsmænd.

Program og tilmelding

Tilmeldingen lukker torsdag den 27. oktober.

EPALE Danmark

Senest opdateret 20. september 2022