Du er her: Forside Uddannelse Tilskud til udveksling og internationale projekter Deltag i arrangementer Køln: Kontaktseminar for erhvervsuddannelsesinstitutioner

Køln: Kontaktseminar for erhvervsuddannelsesinstitutioner

Det tyske Erasmus+ kontor afholder kontaktseminar for erhvervsuddannelsesinstitutioner med fokus på at udvikle nye og kreative ideer til mobilitetsprojekter mellem Finland, Frankrig, Norge, Sverige, Tyskland og Danmark

Tid og sted

13. juni 2018 til 15. juni 2018

Det tyske Erasmus+ kontor afholder kontaktseminaret ”Give VET mobility a fresh boost – exchanging ideas, creating projects”.

Målgruppe

Seminaret henvender sig til aktører inden for erhvervsuddannelsessektoren, der ønsker nye partnerskaber og et friskt blik på igangværende mobilitetsprojekter eller idé- og konceptudvikling til nye.

Det maksimale antal deltagere er 70 personer fra seks lande (Finland, Frankrig, Norge, Sverige, Tyskland og Danmark). Det er en vigtig forudsætning for at deltage i seminaret, at man også er villig til at være modtagende partner af både elev- og staff mobilitet i Erasmus+ programmet. 

Formål

Seminaret har til formål at opbygge nye og kreative former for samarbejde mellem aktører inden for erhvervsuddannelsessektoren. Der vil være fokus på at hjælpe potentielle ansøgere med at finde relevante partnere, bidrage med nyt indhold til igangværende projekter og udvikle  
strategier for tiltrækning af nye Erasmus+ brugere. Programmet for seminaret veksler mellem forskellige aktiviteter, hvor deltagerne skal udveksle konkrete idéer, der kan danne ramme om fremtidige projekter.

Tilmelding

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har mulighed for at sende op til ti deltagere til seminaret. For at komme i betragtning skal du udfylde nedenstående ansøgningsskema, hvor du kort begrunder din motivation for at deltage.

Ansøgningsfrist: 10. april 2018
Udgifter til rejse og ophold dækkes af Erasmus+ programmet.

Senest opdateret 19. februar 2018