Gå til indhold

Sådan administrerer du dit solidaritetsprojekt fra 2020

Har du fået tilskud til et solidaritetssprojekt i 2020? Her finder du de dokumenter, du skal bruge til at administrere dit tilskud.

Bilag til kontrakten       

Din kontrakt henviser til disse tre dokumenter. Det er de regler, du skal følge, når du administrerer Solidaritetskorpsprojektet.


Programme Guide

Alle regler for et Solidaritetskorpsprojekt 2020 findes i Programme Guide.


Mobility Tool+

Mobility Tool+ er systemet til at administrere dit Solidaritetsprojekt.

Bilagskontrol

I henhold til anneks III i din kontrakt kan jeres projekt blive udtaget til bilagskontrol efter indsendelse af slutrapport. I skemaet ”bilag til desk check” finder du oplysninger om den dokumentation, som skal indsendes ved en eventuel bilagskontrol af jeres projekt. Samtidig med indsendelse af bilag udfylder du skemaet ”bilag til desk check”. Dermed sikrer du dig, at alle nødvendige bilag bliver indsendt.


ORS-Organisation Registration System       

I Organisation Registration System registreres oplysninger om organisationer, der søger om tilskud, eller som er partnere i et Erasmus+ projekt

Se her, hvordan du f.eks. ændrer kontaktperson eller uploader dokumenter i Organisation Registration System.


Forsikring

Her finder du en beskrivelse til tilmeldningsproceduren for forsikring.


Formidling af projekt

Formidling af Solidaritetskorpsprojektet er en del af administrationen.


Behandling af data og personoplysninger

Europa-Kommissionen stiller forskellige IT-systemer til rådighed, som skal anvendes i forbindelse med administrationen af jeres tilskud fra Det Europæiske Solidaritetskorps. Alle data, som indtastes i de forskellige IT-systemer, bliver opbevaret i databaser hos Europa-Kommissionen.


Klagevejledning

Du har mulighed for at klage over denne afgørelse til Uddannelses- og Forskningsministeriets departement (www.ufm.dk). Klagen sendes til Uddannelses- og Forskningsministeriets departement (klage@ufm.dk). Du må gerne notere i overskriften/emnefeltet, at klagen vedrører Det Europæiske Solidaritetskorps (ESC).


Hjælp til administrationen   

Har du spørgsmål til afrapportering eller bilag, kontakt 

Har du spørgsmål vedr. evt. ændringer i jeres godkendte projekt, kontakt  eller


 

Senest opdateret 14. marts 2022