Gå til indhold

For organisationer

Ønsker jeres organisation at gennemføre projekter inden for Det Europæiske Solidaritetskorps?
Det europæiske solidaritetskorps
Kontakt
Cecilie Pedersen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 59
Email: cpe@ufm.dk
Taia Nysted Schjøtt
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 12
Email: tans@ufm.dk

Hvis jeres organisation ikke allerede er akkrediteret i forbindelse med Den Europæiske Volontørtjeneste (EVS)/Erasmus+, skal I søge om at få tildelt et såkaldt Quality Label. Et Quality Label sikrer, at organisationer, der deltager i Det Europæiske Solidaritetskorps, lever op til de gældende krav og retningslinjer. Enhver organisation, som besidder et Quality Label, har automatisk adgang til Det Europæiske Solidaritetskorps inden for samme projekttype.

 

Søg om et Quality Label

Hvis jeres organisation er baseret i Danmark, kan I søge om at få tildelt et Quality Label hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Der er ingen ansøgningsfrister for at søge om tildeling af et Quality Label. 

Et Quality Label søges via ansøgningsskema ESC52. Du skal bruge dit EU-login for at tilgå siden. 

 

Akkrediterede organisationer

Hvis jeres organisation allerede er akkrediteret, kan I finde volontører via PASS (Placement Administration and Support System). I logger ind på PASS ved at anvende jeres eksisterende EU-login.

Hvis I har spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte Uddannelses-og Forskningsstyrelsen.

 

Find frivillige til jeres projekt

Hvis jeres organisation er akkrediteret i forbindelse med Den Europæiske Volontørtjeneste (EVS), kan I allerede nu begynde at søge efter og kontakte volontører fra Det Europæiske Solidaritetskorps. Dette kan I gøre via PASS (Placement Administration and Support System).


 
Forsikring - en del af programmet

Alle unge, der deltager i aktiviteter under Det Europæiske Solidaritetskorps, skal forsikres under deres ophold. Forsikringen er en del af programmet. Det er ansøgerorganisationen (i samarbejde med værtsorganisationen), som er ansvarlig for dette. Deltageren skal tilmeldes forsikring inden afrejse fra bopælslandet. Tilmeldingen kan først foretages, når ansøgerorganisationens tilskudskontrakt er endeligt godkendt og underskrevet. For internationale aktiviteter (’cross-border activities’) er det et krav, at deltageren har et EHIC (European Health Insurance Card) inden afrejse. Bemærk, at den forsikring, der tilbydes via programmet, er et supplement til EHIC (eller til værtslandets nationale sundhedssystem). Det er ansøger- eller værtsorganisationens ansvar at holde forsikringsselskabet orienteret om alle relevante ændringer til deltagerens ophold, herunder f.eks. ændring af varigheden.

Registrering af deltagere

1) For at kunne registrere en deltager er det en forudsætning, at ansøgerorganisationens projekt er endeligt godkendt, og at deltageren har accepteret organisationens projekttilbud ('offer') i PASS (European Youth Portal/ EYP). Herefter vil organisationen kunne trække ('retrieve') deltagerens data ind i Mobility Tool (MT+).

2) Når organisationen har deltagerens data i MT+, skal deltageren tilknyttes en aktivitet i MT+. Herefter har organisationen mulighed for at markere deltagerens deltagelse i aktiviteten som 'complete and ready for insurance'. 

3) Information om deltagelse sendes tilbage til PASS, og deltageren modtager en påmindelse om European Health Insurance Card (EHIC), som deltageren skal være i besiddelse af inden afrejse. Bemærk, at information om deltagelse automatisk sendes til forsikringsselskabet en gang om ugen. 

4) Forsikringsselskabet bekræfter registrering i PASS, hvorefter organisationen i både PASS og MT+ kan tjekke en deltagers registrering.

5) Forsikringsselskabet informerer deltageren om registreringen.

Læs også:

Youthpass

Et Youthpass er et slags cv for de ikke-formelle kompetencer, som unge udvikler ved at deltage i et projekt i Det Europæiske Solidaritetskorps. Et Youthpass hjælper den enkelte unge med at blive bevidst om de kompetencer, som hun/han har udviklet i løbet af et projekt, og samtidig får hun/han et kompetencebevis at vise kommende uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser.

On Arrival og Midterm kurser

Hvis jeres organisation har modtaget tilskud, finder I her en oversigt over tidspunkter for On Arrival, Midterm og Evalueringsevent for hjemvendte volontører. 

2020

 • Uge 4: Midterm
 • Uge 5: Midterm
 • Uge 10: Event for hjemvendte volontører (lørdag d. 7. marts)
 • Uge 12: On Arrival
 • Uge 14: Midterm
 • Uge 18: Kursus for mentorer (Online)
 • Uge 25: On Arrival 
 • Uge 26: Midterm
 • Uge 34: On Arrival
 • Uge 38: On Arrival
 • Uge 39: On Arrival
 • Uge 43: On Arrival
 • Uge 44: On Arrival 
 • Uge 46:  On Arrival
 • Uge 48:  On Arrival 
 • Uge 46: On Arrival
 • Uge 49: Midterm
 • Uge 50: Midterm

2021

 • Uge 3: Midterm
 • Uge 5: Midterm
 • Uge 8: Event for hjemvendte volontører (lørdag d. 27. februar)
 • Uge 9: Midterm
 • Uge 12: On Arrival
Senest opdateret 05. oktober 2020