Gå til indhold

Søg tilskud via Det Europæiske Solidaritetskorps

Her guider vi dig igennem din ansøgning om tilskud til frivillige aktiviteter og solidaritetsprojekter.
Det europæiske solidaritetskorps
Kontakt
Cecilie Pedersen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 59
Email: cpe@ufm.dk
Taia Nysted Schjøtt
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 12
Email: tans@ufm.dkAnsøgningsfrist

Der er ingen aktuelle frister.
Vi forventer, at der kommer et nyt EU-program i 2021.

  Inden du ansøger

  Hvis din organisation ikke allerede har en gyldig akkreditering fra Erasmus+/Den Europæiske Volontørtjeneste, skal I søge om at få tildelt et såkaldt Quality Label, som kan søges løbende. Kvalitetsmærket garanterer, at aktiviteten er sikker for de unge, og at den opfylder visse kvalitetskrav. Bemærk, at et kvalitetsmærke ikke er nødvendigt for solidaritetsprojekter.

  Seks trin til din ansøgning

  Søg tilskud

   

  1. Læs de relevante sider i programguiden

  Inden du søger, skal du sikre dig, at din organisation opfylder de krav, der stilles til dit projekt - herunder de finansielle betingelser. Du finder information herom i programguiden for Det Europæiske Solidaritetskorps.

  2. Din organisation skal have et EU Login

  Før du kan indsende en ansøgning, skal du have et EU Login. EU Login er EU-Kommissionens 'NemId', som du skal bruge til de elektroniske systemer, der knytter sig til en ansøgning til Det Europæiske Solidaritetskorps.

  Du skal bruge dit EU Login i ansøgningsfasen og efterfølgende, hvis din ansøgning får tilskud. Du har allerede et EU Login, hvis du i 2013 (eller senere) har lavet en ansøgning eller afrapportering gennem Aktive Unge, Livslang Læring-programmet eller Erasmus+.

  3. Organisation Registration System (ORS)

  Når du har oprettet dit EU Login, skal du oprette din organisation i EU's Organisation Registration System. Din organisation tildeles herefter et Organisation Identification nummer (OID).

  Du skal oplyse dit OID i alle ansøgninger om tilskud. Det er ikke muligt at være partner i en ansøgning uden at have et OID.

  Hvis din organisation allerede har deltaget i et Erasmus+-projekt og har et PIC-nummer, er dette automatisk blevet overført til Organisation Registration System. Det er dog vigtigt, at du tjekker, at de uploadede dokumenter er opdaterede og indeholder korrekte oplysninger ift. adresse, juridisk ansvarlig og bankoplysninger. Hvis der er sket ændringer, skal du ikke kun korrigere i Organisation Registration System, du skal også huske at uploade nye dokumenter.

  Registrering i Organisation Registration System (ORS) 

  Bemærk: Organisation Registration System fungerer bedst i Chrome og Firefox.

  Disse dokumenter skal du uploade i Participant Portal:

  Ansøger du derimod på vegne af en regional eller national myndighed, skal du vælge ’national or regional public body', når du skal registrere din organisationstype. Hvis du er i tvivl om din status, er du velkommen til at kontakte Ungdomsteamet i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

  4. Hjælpeværktøjer til din ansøgning

  Disse dokumenter kan være relevante at orientere sig i, inden du skriver din ansøgning:

  5. Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

  I ansøgningsskemaet (se trin 6) er der vejledninger til dig om, hvordan skemaet og dets felter skal udfyldes, ligesom du også får oplyst, hvilke bilag der skal indsendes sammen med ansøgningen.

  Alle data, som indtastes i ansøgningsskemaerne, bliver opbevaret i en særlig database:

  Husk, at din institution skal have et EU Login, før du kan udfylde ansøgningsskemaet (se trin 2).

  6. Ansøgningsskemaer

  Du finder ansøgningsskemaerne her:

  Skemaerne fungerer bedst i Google Chrome og dårligst i Safari. Du skal have et EU Login for at kunne søge. Se punkt 2.

  I selve ansøgningsskemaet finder du Declaration of Honour (påkrævet alle projektansøgninger), et aktivitetsprogram (timetable), som du downloader og vedhæfter. Bemærk, at partnerskabsaftale (Mandate) ikke er påkrævet for Det Europæiske Solidaritetskorps, da alle ansøgninger er ’mono-beneficiary’ (se programguide 2020, s. 80-81).

  Når du er logget ind med dit EU Login, kan du vælge mellem nedenstående skemaer:

  • ESC11: Volunteering Projects (volontørprojekter): Vælg denne, hvis du skal søge om tilskud til en eller flere volontører (tidligere KA105 eller KA125)
  • ESC12: Volunteering Partnerships (Volontørprojekter - Partnerskaber): Vælg denne, hvis du er en erfaren og veletableret organisation og vil søge om tilskud til mere end ét år. ESC12 bruges til at gøre rede for projektets overordnede formål. Godkendes denne ansøgning, skal ESC13 bruges til at søge om årligt tilskud i 2020.
  • ESC13: Volunteering Partnerships (Volontørprojekter - Partnerskaber): Vælg denne, hvis du har indgået en rammeaftale med Styrelsen for Forskning og Uddannelse (i kraft af en godkendt ansøgning med skema ESC12).
  • ESC21: Traineeship and Jobs (Job og Praktikophold): Vælg denne, hvis du skal søge om tilskud til Job eller Praktikophold.
  • ESC31: Solidarity Projects (Solidaritetsprojekter): Vælg denne, hvis du skal søge om tilskud til et Solidaritetsprojekt.
  • ESC52: Quality Label: Vælg denne, hvis 1) din organisation ikke er akkrediteret eller 2) din organisation vil søge om tilskud til f.eks. Job eller Praktikophold og ikke er akkrediteret til denne projekttype. ESC52 er den tidligere KA110. Der kan ikke søges om tilskud uden et Quality Label.

  Information om klagevejledning
  Senest opdateret 16. februar 2021