Gå til indhold

Kan man lave sin egen platform og blive hørt?

At drive et solidaritetsprojekt er udfordrende og kræver arbejde, men gevinsten er stor. Clara Berg-Jensen stod bag ungdomsmagasinet, Yellow Bean, der modtog støtte. Hun blev stærkere, men havde også sine bekymringer undervejs.

Clara Berg-Jensen lagde mange timer i det frivillige projekt, Yellow Bean. Her er hun på opgave hos ØsterGRO i København. Foto: Yellow Bean
Clara Berg-Jensen lagde mange timer i det frivillige projekt, Yellow Bean. Her er hun på opgave hos ØsterGRO i København. Foto: Yellow Bean

En gruppe tidligere elever fra Krogerup Højskole følte ikke, at de traditionelle medier var kritiske over for det ”normale”. De oplevede også, at de havde svært ved at få udgivet deres egne artikler i de selvsamme medier. Derfor satte de sig for at gå deres egen vej.

De startede Yellow Bean. Et magasin af unge til unge med fokus på norm- og systemkritik. Den store drøm var at blive et gratis magasin, der skulle ligge rundt omkring på landets institutioner, som de unge kunne lade sig inspirere af.

Tag kontakt

Man kan altid tage kontakt til os på Kontoret for Internationale Uddannelser og Bevillingsadministration (IUP). Vi har pligt til at rådgive og hjælpe vores ansøgere.

Kontakt fuldmægtig Cecilie Pedersen på telefon: +45 72 31 83 59 eller 

For at kunne udvide projektets muligheder søgte gruppen tilskud hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og modtog 14.615 euro i tilskud fordelt over to solidaritetsprojekter om samme magasin i henholdsvis 2019 og 2020. Og spørger man en af ildsjælene bag magasinet, Clara Berg-Jensen, var det udbytterigt at være en del af projektet.

”Jeg tager med mig derfra, at man faktisk godt kan fremelske demokratiske muskler, hvis man træner dem. Det fandt vi ud af. Vi lavede vores egen platform for at blive hørt. Og det var empowering,” siger Clara Berg-Jensen.

Hun påpeger også, at det var ”styrkende og lærerigt” at søge et tilskudsprogram samt at være ansvarlig for de andre frivilliges velbefindende.

Coach holdt de unge i hånden

Foruden støtten på 500 euro om måneden kan gruppen bag et solidaritetsprojekt søge midler til at tilknytte en coach, som kan give sparring og rådgivning. Det kan være en stor hjælp, når man skal starte et projekt op, for drivkræfterne i projekterne er frivillige, og de har også andet at se til. Uddannelser, studiejobs, kærester. Det hele kræver tid.

Sådan var det også hos Yellow Bean. De tog kontakt til en coach, og ifølge Clara Berg-Jensen var det en rigtig god beslutning for magasinet.

”I vores koordinatorgruppe havde vi et månedligt møde med hende. Hun holdt os i hånden og fik os til at reflektere over, hvor vi gerne ville hen med magasinet, hvordan vi kunne skabe en flad struktur, hvordan vi kunne søge fonde, og hvordan vi kunne holde en stabil økonomi. Det var en virkelig god oplevelse,” forklarer Yellow Bean-stifteren.

Tøv ikke med kontakt

Clara Berg-Jensen fortæller, at EU-midlerne på mange måder gjorde det lettere at drive magasinet, fordi det åbnede flere muligheder – eksempelvis afholdelse af arrangementer. Men samtidig gav det også anledning til bekymringer indimellem. For gruppen ville gerne leve op til de krav, som tilskuddet var forbundet med, men de var nervøse for, at de havde overset noget.

"Det var egentlig ikke skræmmende at blive udtrukket til stikprøvekontrol, men alligevel tænkte vi: "Det kan jo godt være, at en kvittering mangler". Og så var det svært at vide, på hvilket niveau afrapportering var nødvendigt. Da vi lavede den, blev der sendt mails frem og tilbage, og det gjorde os bekymrede," forklarer Clara Berg-Jensen om processen efter at have modtaget tilskud. Bekymringerne var heldigvis uden grund, for Yellow Bean fulgte retningslinjerne.

Oplever man som tilskudsmodtager at stå i samme situation og være i tvivl om, hvorvidt man forvalter et tilskud korrekt, kan man altid tage kontakt til Kontoret for Internationale Uddannelsesprogrammer og Bevillingsadministration (IUP).

Det Europæiske Solidaritetskorps giver unge muligheden for at udvikle sig gennem spændende projekter. Og formålet med tilskuddet er, at projekterne bliver så gode som muligt. Derfor er der altid mulighed for at søge rådgivning. 

Fuldmægtig Cecilie Pedersen er ansvarlig for solidaritetsprojekter og kan kontaktes på telefon: +45 72 31 83 59 eller

Senest opdateret 20. marts 2023