Gå til indhold

Et ”guldæg”: Kompetencehuset har knækket koden til solidaritetsprojekter

Det kan måske virke uoverskueligt at søge penge til et solidaritetsprojekt. Men faktisk er ansøgningsprocessen ikke så besværlig. Kompetencehuset har flere gange modtaget støtte til at sætte projekter i søen. Forstander Nis Peter Nissen forklarer, hvordan man kan gribe opgaven an.

Solidaritetsprojektet om at programmere LEGO bringer unge sammen om deres fælles hobby. Foto: Kompetencehuset.
Solidaritetsprojektet om at programmere LEGO bringer unge sammen om deres fælles hobby. Foto: Kompetencehuset.

Programmering af LEGO, Dungeons & Dragons og Kin-Ball for unge er bare nogle af de tiltag, der er løbet af stablen i Kompetencehuset det seneste år. Og særligt for de tre aktiviteter er, at de er blevet til med økonomisk støtte fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Det skyldes, at aktiviteterne er såkaldte solidaritetsprojekter, som daghøjskolen udbyder for at hæve livskvaliteten blandt udfordrede unge i Århus. 

Skolen er en af få organisationer, som i høj grad søger tilskud til solidaritetsprojekter, så hvordan griber de egentlig processen an?

”For os handler det om at se på de unges interesser. Hvis en lille gruppe unge deler en interesse, spørger vi dem, om de dog ikke er interesseret i at udbrede deres fællesskab, så det vokser og griber andre, de normalt ikke møder,” siger formand Nis Peter Nissen.

Det skal I bruge

  • Du skal finde sammen med minimum fire andre personer, som alle er bosat i Danmark. I skal være mellem 18 og 30 år.

  • I skal melde jer ind i Det Europæiske Solidaritetskorps.

  • Jeres organisation skal have eller oprette et EU-login.

  • Jeres organisation skal oprettes i Organisation Registration System (ORS). Derefter tildeles organisationen et Organisation Identification-nummer (OID).

Kompetencehuset har gennem flere år været dygtige til at søge støtte til solidaritetsprojekter, hvilket eksempelvis betød, at skolen i alt modtog 24.007 euro i ansøgningsrunderne i 2020. De penge er blevet fordelt over de tre førnævnte projekter.

Daghøjskolen har altså søgt tilskud en række gange, og Nis Peter Nissen kalder da også solidaritetsprojekter for et ”fantastisk tilbud” og et ”guldæg, der bare skal samles op”.

Justér efter rammerne

Hvis man skal i gang med ansøgningsprocessen, kan man ifølge Nis Peter Nissen hjælpe sig selv. Han foreslår, at man lader en god idé være udgangspunktet for et projekt, men påpeger samtidig, at idéen ikke er nok i sig selv.

”Du skal skabe en god fortælling i projektet. Og så skal du gøre idéen taktisk skarp i forhold til en aktuel problematik i samfundet. Det er vigtigt, når du skal ansøge. Læs op på prioriteterne i programguiden om solidaritetsprojekter, og justér idéen efter dem. Du er nødt til at acceptere de ydre krav, men de er så rummelige og almene, at det ikke er svært at lave den kobling,” forklarer Nis Peter Nissen.

Han henviser til særlige prioriteter som klima, integration, inklusion af udsatte, demokratisk dannelse, sundhed og fælleskab. Det er prioriteter, man med fordel kan implementere i sit projekt, og de er beskrevet nærmere i programguiden.

Nis Peter Nissen anser solidaritetsprojekterne som ”folkeoplysning”, fordi de handler om dannelse, som deltagerne ”kan tage læring ud af”.

Tilskud giver projekterne liv

Formålet med Kompetencehusets solidaritetsprojekter er at øge livskvaliteten og selvværdet samt nedbringe følelsen af ensomhed blandt udfordrede unge mennesker. Det sker gennem sport, spil og leg, som alle er aktiviteter, der er forbundet med udgifter at afholde. Derfor bidrager tilskuddene fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til, at projekterne kan udvikle sig fra idé til virkelighed.

Projektet samler folk om en hobby. Foto: Kompetencehuset.
Projektet samler folk om en hobby. Foto: Kompetencehuset.

Selvom det er Kompetencehuset, der er modtager af tilskuddene, er det særligt de unge, som får gavn af projekterne. 

”Først og fremmest får de dannet nye venskaber. Men de udvikler også deres faglige kompetencer. Og så får nogle af dem mod på at prøve noget andet af - at lykkes i andre arenaer,” siger Nis Peter Nissen.

Solidaritetsprojekterne er altså gode for de unges udvikling, og samtidig er ansøgningsprocessen ganske ukompliceret. Derfor opfordrer Nis Peter Nissen alle, der har en solidarisk idé til et projekt, til at søge tilskud, så projekterne kan blive ført ud i livet. Og han påpeger, at de fleste idéer kan bruges.

”Jeg er endnu ikke stødt på begrænsningen for en ansøgning. Man kan lykkes med at lave rigtig mange, sjove ting inden for rammerne af et solidaritetsprojekt,” fortæller Nis Peter Nissen.

Kunne du tænke dig at søge tilskud til et solidaritetsprojekt, kan du tage kontakt til fuldmægtig Cecilie Pedersen på telefon: +45 72 31 83 59 eller . Så kan hun besvare dine spørgsmål. Du er også meget velkommen til at fortælle dine venner og bekendte om muligheden.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. juni 2022