Gå til indhold

Dokumenter og filer til coronavirus (COVID-19)

Aflyste og udsatte aktiviteter i foråret 2020 inden for Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps
Grundet coronavirus (COVID-19) blev adskillige aktiviteter i projekter med tilskud fra Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps aflyst eller udsat. Du finder her oplysninger om kompensationsmuligheder og kontraktforlængelser for forårets aktiviteter.
Mobilitetsophold inden for de videregående uddannelser (KA103 og KA107) fra efteråret 2020
Grundet udbredelsen af COVID-19 er der fortsat særlige regler for studie- og praktikophold for studerende samt undervisnings- eller efteruddannelsesophold for ansatte i program- og partnerlande.
Mobilitetsophold inden for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse (KA102 og KA116) i efteråret 2020
Europa-Kommissionen giver mulighed for, at dele af elevers og ansattes mobilitetsophold i efteråret 2020 kan gennemføres som virtuelle ophold ("blended mobility").
Mobilitetsophold inden for dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse (KA101) i efteråret 2020
Europa-Kommissionen giver mulighed for, at dele af ansattes efteruddannelses- og undervisningsophold i efteråret 2020 kan gennemføres som et virtuelt ophold ("blended mobility").
Mobilitetsophold inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning (KA104) i efteråret 2020
Europa-Kommissionen giver mulighed for, at dele af ansattes efteruddannelsesophold i efteråret 2020 kan gennemføres som et virtuelt ophold ("blended mobility").
Ungdomsudvekslinger (KA105) i efteråret 2020
Europa-Kommissionen giver mulighed for, at dele af udvekslingen i efteråret 2020 kan gennemføres som et virtuelt forløb ("blended mobilitet"), hvis det ikke er muligt at gennemføre en ungdomsudveksling på det tidspunkt, som er anført i ansøgningen grundet COVID-19.
Mobilitetsophold for ungdomsmedarbejdere (KA105) i efteråret 2020
Europa-Kommissionen giver mulighed for, at dele af ungdomsmedarbejderes mobilitetsophold i efteråret 2020 kan gennemføres som et virtuelt ophold ("blended mobility").
Strategiske partnerskaber og skoleudvekslingspartnerskaber (KA2) i efteråret 2020
Europa-Kommissionen giver mulighed for, at planlagte aktiviteter i jeres strategiske partnerskab eller skoleudvekslingspartnerskab kan afholdes virtuelt, hvis det ikke er muligt at gennemføre dem grundet COVID-19.
Ungdomsdialogprojekter (KA347) i efteråret 2020
Europa-Kommissionen giver mulighed for, at et planlagt møde/seminar i tilknytning til jeres ungdomsdialogprojekt kan kombineres med et virtuelt forløb, hvis det ikke er muligt at gennemføre mødet/seminaret grundet COVID-19.
Spørgsmål og svar for behandling af kompensation af udgifter efter regelsæt om force majeure
Vejledning for registrering i Mobility Tool + (covid-19)
Scenarier for behandling af mobilitet påvirket af Covid-19 (KA103 og KA107) (opd. 22.3.21)
Scenarier for behandling af mobilitet påvirket af Covid-19 (KA103 og KA107)