Gå til indhold

Administrer et Erasmus+ mobilitetsprojekt fra 2021

Har du fået tilskud til et mobilitetsprojekt i 2021? Her finder du de dokumenter, du skal bruge til at administrere dit tilskud.

Kontraktbilag

Tilskud som akkrediteret organisation (KA121)

Hvis din organisation eller virksomhed er akkrediteret og har fået tilskud til et mobilitetsprojekt på egne vegne (KA121), er det disse tre dokumenter, som der henvises til i din kontrakt. Det er derfor de regler, som du skal følge, når du administrerer jeres Erasmus+-projekt.

Tilskud som koordinator for et mobilitetskonsortium (KA121)

Hvis din organisation eller virksomhed er akkrediteret som koordinator for et mobilitetskonsortium og har fået tilskud til et mobilitetsprojekt for et konsortium (KA121), er det disse fire dokumenter, som der henvises til i din kontrakt. Det er derfor de regler, som du skal følge, når du administrerer jeres Erasmus+-projekt.

Tilskud til enkeltstående mobilitetsprojekt/'Short-term project" (KA122)

Hvis din organisation eller virksomhed har fået tilskud til enkeltstående mobilitetsprojekt/'Short-term project' (KA122), er det disse tre dokumenter, som der henvises til i din kontrakt. Det er derfor de regler, som du skal følge, når du administrerer jeres Erasmus+-projekt.


  Aftalebilag    

  Aftalebilag 

  er de dokumenter, du skal bruge til at administrere dit Erasmus+ projekt mellem din uddannelsesinstitution, projektdeltagerne og den modtagende part i udlandet, for at sikre læringsudbyttet og kunne dokumentere opholdets gennemførelse.

  Dokumenter til brug før opholdets begyndelse

  Grant Agreement (aftale mellem den danske sendeinstitution og den enkelte deltager om det tildelte tilskud). Der findes en aftale for kursister (på dansk) og for ansatte (på engelsk).

  Learning Agreement (aftale mellem den danske sendeinstitution og den udenlandske modtagende institution om læringsmål under ophold).

  Dokumenter til brug umiddelbart efter opholdets afslutning

  Som dokumentation for gennemførelse af ophold og læringsmål kan følgende dokumenter anvendes: 

  "Learning Agreement Complement" benyttes i sammenhæng med "Learning Agreement"

  "Skabelon til deltagerbevis" kan benyttes til både forberedende besøg og til medfølgende lærere

  "Europass mobilitetsbevis" er et alternativ til "Learning Agreement Complement"

  "Learning programme provided by an invited expert" er et særligt dokument til brug i forbindelse med, at en udenlandsk ekspert har været inviteret til Danmark


  Administrative dokumenter     

  De administrative dokumenter hjælper dig, når du afrapporterer dit tilskud i Beneficiary Reports Module (afrapporteringsmodul).

  Søg om tilskud til deltagere med særlige behov

  I kan søge om ekstra midler til meromkostninger (der ikke kan dækkes med standardtilskuddet) for deltagere med særlige behov. Dette ekstra tilskud kan bevilges i situationer, hvor en person ellers ville have været forhindret i at deltage i mobiliteten. I skal søge om dette tilskud særskilt ved at udfylde og indsende nedenstående ansøgningsskema.

  Bemærk: For bevillinger tildelt i 2021 kan I anmode om supplerende tilskud (inklusion support) i perioden 1. september 2021 til 31. august 2022.

  I Programme Guide 2021 kan du læse mere "Inclusion Support" inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning på side 118.

  Programme Guide     

  Alle regler for et Erasmus+ mobilitetsprojekt 2021 for almen voksenuddannelse og folkeoplysning findes i Programme Guide.


  Beneficiary Module (BM)

  Beneficiary Module (BM) er det system, du skal administrere alle projekter med tilskud fra Erasmus+, når I har fået bevilget tilskud i 2021. 

  Bemærk: Hvis du har modtaget tilskud før 2021, skal du anvende Mobility Tool+ til afrapporteringen af dit projekt.

  Hvis du har spørgsmål til administrationen af jeres projekt i Beneficiary Module eller Mobility Tool+, så kontakt os på .


   ORS-Organisation Registration System    

   I Organisation Registration System registreres oplysninger om organisationer, der søger om tilskud, eller som er partnere i et Erasmus+ projekt

   Se her, hvordan du f.eks. ændrer kontaktperson eller uploader dokumenter i Organisation Registration System.


   Formidling af dit projekt     

   Formidling af Erasmus+-projektet er en del af administrationen.


   Behandling af data og personoplysninger

   Europa-Kommissionen stiller forskellige IT-systemer til rådighed, som skal anvendes i forbindelse med administrationen af jeres Erasmus+-tilskud. Alle data, som indtastes i de forskellige IT-systemer, bliver opbevaret i databaser hos Europa-Kommissionen.


   Klagevejledning

   Du har mulighed for at klage over denne afgørelse til Uddannelses- og Forskningsministeriets departement (www.ufm.dk). Klagen sendes til Uddannelses- og Forskningsministeriets departement (klage@ufm.dk). Du må gerne notere i overskriften/emnefeltet, at klagen vedrører Erasmus+.


   Hjælp til administration          

   Har du spørgsmål til  afrapportering eller bilag, kontakt 

   Har du spørgsmål vedr. evt. ændringer i jeres godkendte projekt, kontakt  eller 


    

   Senest opdateret 08. august 2022