Erasmus+ Voksen – Strategiske partnerskaber i Europa

Her kan du læse mere om, hvordan dit projekt kan få tilskud fra Erasmus+.
Kontakt
Malene Birgitte Sejberg Rickmann
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 89 27
Email: mbsr@ufm.dk
Niels Martiny
Områdeleder
Tlf.: +45 72 31 82 23
Email: nima@ufm.dk

Erasmus+ Voksen Strategiske partnerskaber i Europa

Organisationer, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, der beskæftiger sig med almen voksenuddannelse eller folkeoplysning, kan få tilskud gennem Erasmus+ til at indgå i et partnerskab på tværs af landegrænser, sektorer og organisationstyper (KA204). Partnerskabet giver blandt andet mulighed for at udveksle viden og god praksis med andre europæiske organisationer eller udvikle produkter og metoder.

 • Næste ansøgningsfrist er 24. marts 2020

 

Hvad er Erasmus+ Strategiske partnerskaber i Europa?  

Et Erasmus+ Strategisk partnerskab har til formål at drage nytte af de deltagende organisationers fælles ekspertise og viden til at styrke kvaliteten af almen og forberedende voksenuddannelse samt folkeoplysning på tværs af landegrænser.

Det strategiske partnerskab skal have en positiv og blivende effekt på de deltagende organisationer, på uddannelsessystemerne og ligeledes på de personer, som er direkte involveret i projekterne. Det kan de blandt andet gøre via:

 • udveksling af god praksis
 • udvikling/test af ny, innovativ praksis
 • anerkendelse/validering af kompetencer, færdigheder og viden
 • regionalt myndighedssamarbejde
 • transnationalt samarbejde, der fremmer iværksætteri, herunder socialt iværksætteri.

Desuden kan projektet inkludere videreuddannelse, undervisning og læringsaktiviteter, når disse aktiviteter støtter projektets slutmål.

Du kan danne dig et overblik over, hvad et Strategisk partnerskab er ved at læse vores faktaark om Erasmus+ Voksen:

Find vigtige informationer i Erasmus+ programguiden – særligt afsnittet om Key Action 2 på siderne 98-124.

Her finder du blandt andet:

 • Vurderingskriterier
 • Budgetregler
 • Landesatser for tilskud

  Hvem kan søge?

  Alle organisationer, institutioner og virksomheder, der beskæftiger sig med voksenuddannelse, folkeoplysning og læringsaktiviteter for voksne, kan søge om støtte gennem Erasmus+ Voksen.

  Partnerskaber skal involvere minimum tre partnere fra tre forskellige Erasmus+ programlande. Der er ingen begrænsninger for antal partnere i et strategisk partnerskabsprojekt. Der er dog kun én organisation fra et programland, der søger på vegne af hele partnerskabet.

  Det samme projekt må ikke søges i flere lande.

  Enkeltpersoner kan ikke søge om tilskud.

  Hvorhen?

  Følgende lande er Erasmus+ programlande inden for EU:

  Belgien

  Grækenland

  Luxemburg

  Spanien

  Bulgarien

  Holland

  Malta

  Storbritannien

  Cypern

  Irland

  Polen

  Sverige

  Danmark

  Italien

  Portugal

  Tjekkiet

  Estland

  Kroatien

  Rumænien

  Tyskland

  Finland

  Letland

  Slovakiet

  Ungarn

  Frankrig

  Litauen

  Slovenien

  Østrig

  Følgende lande er programlande uden for EU, som I også kan samarbejde med:

  FYROM (Den tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien)

  Liechtenstein

  Serbien

  Island

  Norge

  Tyrkiet

   

  Hvor længe?

  Et partnerskab kan forløbe over et til tre år. Projektstart er mellem 1. september og 31. december i samme år, som ansøgningen indsendes. 

  Hvor mange penge?

   I 2020 er der i alt 1.764.908 euro til rådighed til Erasmus+ Voksen strategiske partnerskaber. 

  I 2019 har de enkelte tilskudsmodtagere i Danmark fået bevillinger på mellem 118.872 euro og 387.976 euro.

  Ansøgningsfrist

  Der er én årlig ansøgningsfrist. Næste frist for ansøgning om tilskud er 24. marts 2020. 

  Eksempler på Strategiske partnerskabsprojekter i Europa 

  Her finder du projekteksempler, informationsmateriale, nyhedsbrev, statistik, databaser og nyttige links til inspiration for jeres ansøgning:

  Se hvilke typer organisationer i voksenlæringssektoren, der har modtaget Erasmus+ støtte i disse 3 korte videoer og mød blandt andre senioriværksætter Kurt Nielsen, der fortæller hvilke muligheder Erasmus+ partnerskabsprojektet (KA2) har givet seniorer i Aarhus Kommune.

  Det kan inspirere at se, hvem der tidligere har fået tilskud til hvilke projekter:

  På Facebook deler vi gode projekthistorier og information om voksenlæring i Danmark og Europa. Besøg os her:

  Hvordan ansøger jeg?

  Du skal søge om tilskud gennem Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

   

  Inspiration og informationsmateriale
  Senest opdateret 15. november 2019