Gå til indhold

Efteruddannelse og undervisningsophold i Europa

Her kan du læse mere om, hvad du kan få tilskud til og under hvilke betingelser.
Kontakt
Alexander Theis Kjærby Andersen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 89 05
Email: atka@ufm.dk
Lise Frank
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 88 73
Email: lifr@ufm.dk

Efteruddannelse og undervisningsophold i Europa


Dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelse kan få tilskud fra Erasmus+ til at sende undervisere, skoleledere eller andet relevant personale på efteruddannelse eller kompetenceudviklende ophold i Europa (KA101) - det kan blandt andet være kurser, studiebesøg eller undervisningsophold i udlandet.

Skole_efteruddannelse

Hvad er efteruddannelse i Europa?

Erasmus+ Skole omfatter alle dele af skoleområdet, herunder formel, ikke-formel og uformel læring, og skal bidrage til nyskabelse og udvikling inden for skolesektoren. Formålet er at styrke den faglige udvikling hos medarbejdere, indhente ny viden og styrke kendskab til ’best practices’ inden for skolesektoren i Europa.

Dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser kan søge om tilskud gennem Erasmus+ Skole til at sende deres medarbejdere på tre forskellige typer ophold:

  1. Undervisningsophold, hvor der undervises på en partnerskole i udlandet
  2. Deltagelse i kurser eller andre uddannelsesaktiviteter i udlandet 
  3. Job-shadowing på en relevant institution i udlandet

Der er mulighed for at søge om organisatorisk tilskud, tilskud til rejseudgifter, underhold, eventuelle kursusgebyrer samt tilskud til deltagere med særlige behov.

Grundlaget for ansøgningen er en såkaldt Europæisk Udviklingsplan. Det betyder, at den ansøgende organisation skal kunne identificere et udviklings- og internationaliserings-behov, forklare hvordan de planlagte europæiske aktiviteter vil styrke organisationen og lave en klar og sammenhængende plan for den samlede efteruddannelse af en gruppe medarbejdere.

Du kan danne dig et overblik ved at læse vores faktaark om Erasmus+ Skole:

Læs også Erasmus+ programguidens afsnit om Erasmus+ Skole Efteruddannelse i Europa

Hvem kan søge?

Skoler, dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser, herunder erhvervsrettede ungdomsuddannelser, kan søge om tilskud til efteruddannelse og undervisningsophold for pædagoger, lærere samt andre undervisere under Erasmus+ Skole.

For at deltage i Erasmus+ Skole Efteruddannelse og uddannelsesophold skal din institutionen være berettiget til at søge. Se lister over godkendte institutioner her:

Skoler og ungdomsuddannelser i Grønland kan også søge om støtte fra Erasmus+. Kontakt Erasmus+ Skole-teamet i Styrelsen for Forskning og Uddannelse for mere information.

Kun uddannelsesinstitutioner kan søge. Dog kan kommuner og Centre for Undervisningsmidler også søge om tilskud på vegne af en række skoler og fungere som koordinator for et konsortium.

Tilskuddet er til gavn for den enkelte medarbejder, men søges af og uddeles til organisationen.

Bemærk, at enkeltpersoner ikke kan søge om tilskud.

Hvorhen?

Følgende lande er Erasmus+ programlande inden for EU:

Belgien

Grækenland

Luxemburg

Spanien

Bulgarien

Holland

Malta

Storbritannien

Cypern

Irland

Polen

Sverige

Danmark

Italien

Portugal

Tjekkiet

Estland

Kroatien

Rumænien

Tyskland

Finland

Letland

Slovakiet

Ungarn

Frankrig

Litauen

Slovenien

Østrig

Følgende lande er programlande uden for EU, som I også kan samarbejde med:

FYROM (Den tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien)

Liechtenstein

Serbien

Island

Norge

Tyrkiet

Hvor længe?

Det samlede projekt kan forløbe over et til to år, og aktiviteternes varighed er mindst to dage og højst to måneder (eksklusive rejsetid) i løbet af projektperioden.

  • Projektstart er mellem 1. juni og 31. december i samme år, som ansøgningen indsendes.

Hvor mange penge?

I 2020 er der i alt 1.462.638 euro til rådighed til Erasmus+ Skole Efteruddannelse i Europa.

I 2019 har de enkelte tilskudsmodtagere i Danmark fået bevillinger mellem 2.465 euro og 102.490 euro.

Eksempler på efteruddannelse og undervisningsophold i Europa

Her finder du projekteksempler, informationsmateriale, nyhedsbrev, statistik, databaser og nyttige links til inspiration for kommende ansøgere.

Her kan du blandt andet læse om Balletskolen i Holstebro, der gerne vil skabe et tættere samarbejde med andre europæiske undervisningsinstitutioner og i den forbindelse har sendt deres medarbejdere på faglige kurser og ugeophold i Europa. 

På School Education Gateway kan du finde kurser og inspiration til dit næste europæiske uddannelsesprojekt.

På Facebook deler vi gode projekthistorier og information om skolesektoren og læring i Danmark og Europa. Besøg os her:

Hvordan ansøger jeg?

Du skal søge om tilskud gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

 

Senest opdateret 03. februar 2021