Gå til indhold

Skoleudvekslingspartnerskab

Her kan du læse mere om, hvad du kan få tilskud til og under hvilke betingelser.
Kontakt
Niels Martiny
Områdeleder
Tlf.: +45 72 31 82 23
Email: nima@ufm.dk
Lise Frank
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 88 73
Email: lifr@ufm.dk

Skoleudvekslingspartnerskaber i Europa

Dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser kan få tilskud fra Erasmus+ Skole til et skoleudvekslingspartnerskab med en eller flere institutioner i Europa om blandt andet god praksis, anerkendelse af kompetencer og iværksætteri.

 

Hvad er skoleudvekslingspartnerskaber i Europa? 

To eller flere institutioner på dagtilbud-, grundskole- eller gymnasieniveau fra minimum to forskellige EU-programlande kan indgå i et strategisk skoleudvekslingspartnerskab. Målet er at styrke kvaliteten af uddannelse på tværs af landegrænser og fremme transnationalt og europæisk samarbejde på alle niveauer inden for uddannelsesverdenen.

Projektet skal fokusere på en eller flere af følgende aktiviteter inden for uddannelsesområdet:

  • udveksling af god praksis
  • udvikling/test af ny, innovativ praksis
  • anerkendelse/validering af kompetencer, færdigheder og viden
  • transnationalt samarbejde, der fremmer iværksætteri, herunder socialt iværksætteri.

Desuden kan projektet inkludere videreuddannelse, undervisning og læringsaktiviteter, når disse aktiviteter støtter projektets slutmål.

Du kan danne dig et overblik ved at læse vores faktaark om Erasmus+ Skole:

Læs også Erasmus+ programguidens afsnit om Erasmus+ Skoleudvekslingspartnerskaber i Europa – særligt afsnittet om Key Action 2 Skoleudvekslingspartnerskaber på side 113.

Hvem kan søge? 

Skoler, dagtilbud, og ungdomsuddannelser, herunder erhvervsrettede ungdomsuddannelser, kan søge om tilskud til strategiske skoleudvekslingspartnerskaber med udveksling af elever og medarbejdere i en kortere eller længere periode.

For at deltage i strategiske skoleudvekslingspartnerskaber, skal din institution være berettiget til at kunne søge. Se godkendte institutioner på listerne nedenfor:

Skoler og ungdomsuddannelser i Grønland kan også søge om støtte fra Erasmus+. Kontakt os gerne i Styrelsen for Forskning og Uddannelse for mere information.

Partnerskaber skal involvere minimum to partnere fra to forskellige Erasmus+ programlande. Derudover, er der en maksimumsgrænse på seks partnerskoler i et skoleudvekslingspartnerskab. Det er kun én organisation fra et programland, der søger på vegne af hele partnerskabet.

Det samme projekt må ikke søges i flere lande.

Enkeltpersoner kan ikke søge om tilskud.

Hvorhen?

Følgende lande er Erasmus+ programlande inden for EU:

Belgien

Grækenland

Luxemburg

Spanien

Bulgarien

Holland

Malta

Storbritannien

Cypern

Irland

Polen

Sverige

Danmark

Italien

Portugal

Tjekkiet

Estland

Kroatien

Rumænien

Tyskland

Finland

Letland

Slovakiet

Ungarn

Frankrig

Litauen

Slovenien

Østrig

Følgende lande er programlande uden for EU, som I også kan samarbejde med:

FYROM (Den tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien)

Liechtenstein

Serbien

Island

Norge

Tyrkiet

Hvor længe?

Et skoleudvekslingspartnerskab kan forløbe over et til to år og i særlige tilfælde helt op til tre år. Projektstart er mellem 1. september og 31. december i samme år, som ansøgningen indsendes. 

Hvor mange penge?

I 2019 blev der totalt 4.045.534 euro uddelt til Erasmus+ Skole Skoleudvekslingspartnerskaber og strategiske partnerskaber. Skoleudvekslingspartnerskabet kan modtage op til 16.500 euro pr. år pr. deltagende skole.

Eksempler på skoleudvekslingspartnerskaber

Her finder du projekteksempler, informationsmateriale, nyhedsbrev, statistik, databaser og nyttige links til inspiration for jeres ansøgning:

Her kan du blandt andet læse om Vibenshus Gymnasium i København, som gennem et skoleudvekslingspartnerskab, har samarbejdet på tredje år om at komme klodens klimaproblemer til livs ved at udvikle en ren og pålidelig energiløsning.

Det kan også inspirere at se, hvem der tidligere har fået tilskud til hvilke projekter:

På School Education Gateway kan du blandt andet finde partnere og inspiration til dit næste europæiske uddannelsesprojekt.

På Facebook deler vi gode projekthistorier og information om skolesektoren og læring i Danmark og Europa. Besøg os her:

Hvordan ansøger jeg?

Du skal søge om tilskud gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

Her søger du om tilskud fra Erasmus+

 

Senest opdateret 13. november 2020