Erasmus+ Skole Skoleudvekslingspartnerskab

Dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser kan søge om tilskud til et strategisk skoleudvekslingspartnerskab med en institution i et andet land om blandt andet god praksis, anerkendelse af kompetencer og iværksætteri.
Kontakt
Niels Martiny
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 23
Email: nima@ufm.dk

Hvad

To eller flere institutioner på dagtilbud-, grundskole- eller gymnasieniveau fra minimum to forskellige programlande indgår et strategisk skoleudvekslingspartnerskab. Målet er at styrke kvaliteten af uddannelse på tværs af landegrænser og fremme transnationalt og europæisk samarbejde på alle niveauer inden for uddannelsesverdenen

Hvem

Dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser

Hvordan

En institution søger på vegne af partnerskabet.

 

Tilskud og ansøgning

Aktiviteter

En dansk skole søger et skoleudvekslingspartnerskab med en skole fra et andet EU-programland. Projektet skal fokusere på en eller flere af følgende aktiviteter inden for uddannelsesområdet: 

  • udveksling af god praksis
  • udvikling/test af ny, innovativ praksis
  • anerkendelse/validering af kompetencer, færdigheder og viden
  • regionalt myndighedssamarbejde
  • transnationalt samarbejde, der fremmer iværksætteri, herunder socialt iværksætteri. 

Desuden kan projektet inkludere videreuddannelse, undervisning og læringsaktiviteter, når disse aktiviteter støtter projektets slutmål.

 

Bemærk, for at deltage i skoleudvekslingspartnerskaber, skal din institution være berettiget til at kunne søge. Se godkendte institutioner på listerne nedenfor:

Dagtilbud og skoler på grundskole- og gymnasieniveau kan desuden deltage i tværsektorielle partnerskaber også kaldet strategiske partnerskaber.

Projektets varighed

Et partnerskab varer mellem et og tre år.

Ansøgningsfrist

Næste frist for ansøgning om tilskud er den 21. marts 2019 kl. 12.00.

Læs før du søger

Inden du søger, bør du orientere dig i Erasmus+ programguiden. Vær særlig opmærksom på afsnittet: ”Strategic Partnerships in the Fields of Education Training and Youth”, og læs bl.a. om vurderingskriterier og budgetregler samt landesatser for tilskud.

En mere detaljeret redegørelse for forberedelsen af et strategisk partnerskabsprojekt finder du desuden i Erasmus+ programguiden under Annex I.

Sådan søger du om tilskud


Du skal søge om tilskud gennem Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Vi guider dig gennem processen.

Inspiration og informationsmaterale
Senest opdateret 13. december 2018