Erasmus+, Det Europæiske Solidaritetskorps og Storbritannien

Her kan du følge med i udmeldinger fra Europa-Kommissionen og Uddannelses- og Forskningsministeriet vedrørende Erasmus+, Det Europæiske Solidariteskorps og Storbritannien.
Kontakt
Jette Esager Rasmussen
Souschef
Tlf.: +45 72 31 88 97
Email: JERA@ufm.dk
Brexit

Hold dig opdateret om Erasmus+ og UK direkte på EU-Kommissionens hjemmeside


Det vi ved om Erasmus+ og Brexit i dag

Brexit kan få betydning for danske studerende og undervisere, der ønsker at tage på et Erasmus+-mobilitetsophold. Med den udtrædelsesaftale, der ligger på bordet, kan danske studerende tage på Erasmus+-ophold i Storbritannien indtil udgangen af 2020 som hidtil.

Ved Brexit uden en udtrædelsesaftale vil Storbritannien blive et tredjeland, og det vil kunne få konsekvenser for danske studerendes mulighed for at tage på mobilitetsophold efter den 29. marts 2019.

For de studerende, der allerede er på et Erasmus+-mobilitetsophold, har Europa-Kommissionen i slutningen af januar 2019 fremlagt et forslag vedrørende Erasmus+-programmet. Forslaget vil betyde, at studerende i tilfælde af et no deal-Brexit kan gennemføre deres Erasmus+-ophold, som er påbegyndt inden den 30. marts 2019.

Derimod er der ikke klarhed over, hvad et Brexit uden udtrædelsesaftale kan komme til at betyde for mobilitetsophold via Erasmus+ i efteråret 2019 og frem.

Udmeldinger om Storbritanniens medlemskab af EU:

Senest opdateret 28. marts 2019