Gå til indhold

Uddannelsesdirektør: Globaliseringen flytter også ind i dagtilbuddet

Hvorfor skal pædagoger deltage i det europæiske uddannelsesarbejde? Hvordan gavner det børnene og institutionen? Og kan danske pædagoger bidrage til Europa? Det har vi talt med uddannelsesdirektør i UCC Lisbeth Harsvik om.

Hvorfor skal pædagoger deltage i det europæiske uddannelsesarbejde?

Der er ingen tvivl om, at det pædagogiske arbejdsfelt er en del af globaliseringen og påvirkes af europæiske strømninger. Derfor er det helt naturligt, at pædagoger orienterer sig i det europæiske uddannelsesarbejde. 

Vi tænker måske ikke over det, men danske pædagoger arbejder også med uddannelsesarbejde. Eksempelvis i folkeskolen, hvor pædagogerne jo har fået en mere central rolle i forbindelse med folkeskolereformen. Det handler også om, at det i mange europæiske lande er helt naturligt at tænke børnehaver som en del af uddannelsessystemet, og på den måde er det oplagt, at pædagoger beskæftiger sig med det europæiske uddannelsesarbejde. Så når vi arbejder med den internationale dimension i uddannelsen, så tænker vi nok pædagogprofessionen lidt bredere, end vi traditionelt gør.

Hvilken viden kan danske pædagoger trække fra europæiske dagtilbud?

Der er rigtig meget at lære og forstå. Helt aktuelt kan man se, hvordan der arbejdes med læreplanstemaer på forskellig vis rundt omkring i Europa, og vi kan hente inspiration til læreplansarbejdet i danske dagtilbud. Vi skal ikke kopiere, men lade os inspirere. Eksempelvis hvordan man takler forholdet mellem leg og læring i andre lande. Det er jo sådan, at når vi møder det anderledes, så giver det anledning til at forstå og sætte sig ind i den tradition, vi selv kommer fra. Det giver god grobund for at udvikle vores pædagogiske og didaktiske tænkning. 

Hvad betyder en europæisk dimension i dagtilbuddet for børnene? Og institutionen som helhed?

Globaliseringen flytter også ind i dagtilbuddet. Børnene kommer fra forskellige lande i og uden for Europa - og på den måde flytter der også forskellige traditioner ind i dagtilbuddet. Børnene lærer, at der er mange måder at leve sit liv på, og børnene erfarer, at forskellighed er en ressource og ikke et problem. Det skaber tolerance, og man kan sige, at den europæiske dimension er med til at åbne verden for børnene.

Derudover mener jeg, at den europæiske dimension i institutionen er med til at kvalificere oversættelsesarbejdet mellem den danske tradition og de internationale strømninger - for eksempel i forhold til best practice og koncepter.

Hvad kan Danmark bidrage med til Europa?

Når vi har besøg fra europæiske lande, og vi fortæller om vores dagtilbud, så siger gæsterne næsten altid: ”Nu må I endelig holde fast i jeres unikke tradition for pædagogik i børnehøjde, vi vil så gerne lære af jer". Vores dagtilbud er unikke i europæisk sammenhæng. Det handler både om selve organiseringen og om indholdet i vores dagtilbud, hvor vi blandt andet er stærke i forhold til leg og lærende fællesskaber. Vi og de andre nordiske lande kan bestemt bidrage med gode erfaringer på området.

Lisbeth Harsvik er uddannelsesdirektør for pædagog- og sundhedsuddannelserne på Professionshøjskolen UCC. Besøg UCC på ucc.dk

Billede af Lisbeth Harsvik

 

Afsendere

Senest opdateret 20. marts 2023