Gå til indhold

Erasmus+: Nye muligheder for at søge penge til partnerskaber mellem danske og europæiske dagtilbud, skoler og grunduddannelser

I ansøgningsrunden 2018 for Erasmus+ kan dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser som noget nyt søge penge til tre forskellige typer af partnerskaber. Skoler kan eksempelvis lave partnerskaber med andre skoler om klasseudvekslinger.

Til nyhed om schooleducationgateway1

Arbejder du inden for dagtilbud, grundskoler eller ungdomsuddannelser? Og vil du gerne samarbejde om europæiske projekter med andre institutioner eller organisationer? Erasmus+ åbner i ansøgningsrunden 2018 op for nye muligheder for at søge om tilskud til partnerskaber mellem danske og europæiske dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser.

Tre forskellige typer af partnerskaber

Den fælles betegnelse i Erasmus+-programmet for dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse er ’School Education’. Din institution kan søge inden for dette område, hvis I enten er en dagtilbudsinstitution, en grundskole eller en ungdomsuddannelse, eller hvis I arbejder med et projekt, der handler om dagtilbuds-, grundskole- eller ungdomsuddannelsesområdet. De tre typer af partnerskaber er:

  • School Exchange Partnerships
  • Strategic Partnerships supporting exchange of good practices
  • Strategic Partnerships supporting innovation

School Exchange Partnerships

School Exchange Partnerships er mindre partnerskaber, som skal styrke den europæiske dimension i de deltagende institutioner. Partnerskaberne kan kun involvere dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser. Der skal være to til seks partnere i projektet fra minimum to forskellige lande. I kan som institution søge om tilskud til elevmobiliteter og/eller lærermobiliteter af kortere eller længere varighed. Der kan ikke søges om tilskud til øvrige projektmøder. Projektet kan vare mellem 12 og 24 måneder.

Strategic Partnerships supporting exchange of good practices

Hovedformålet med projekter under ’Strategic Partnerships supporting exchange of good practices’ er at fremme netværk og udveksling af idéer, metoder og best practices mellem institutioner. I kan søge om tilskud til projektmøder samt mobilitetsaktiviteter for deltagerne. Projektet kan vare mellem 12 og 36 måneder.

Strategic Partnerships supporting innovation

I disse projekter kan I søge om penge til at samarbejde på tværs af uddannelsesniveauer og institutionstyper, og der er mulighed for at søge om tilskud til udvikling af særligt nyt og innovativt udbytte af akademisk niveau. Udbyttet skal være konkrete og direkte brugbare resultater som for eksempel studier og analyser, it-værktøjer, curriculumudvikling mv. Der kan derudover søges om tilskud til blandt andet læringsaktiviteter og koordineringsmøder. Projektet kan vare mellem 12 og 36 måneder.

Kom godt i gang med projektet

Når I i samarbejde med jeres (europæiske) partnere har vurderet, hvilken type af partnerskab I gerne vil samarbejde om, er næste skridt at udvikle en fælles projektplan, og I skal vurdere, hvem der skal være koordinator for projektet.

Vi anbefaler, at I deltager i de informationsmøder og skriveseminarer, som vi holder op til ansøgningsrunden. I kan se, hvornår og hvor vi afholder dem på ufm.dk/erasmusplus og på vores Facebook-side, som hedder Læring i verden. Her melder vi også ud, når ansøgningsskemaerne ligger klar. Vær opmærksom på, at der er et ansøgningsskema til hver type af partnerskab. Det er vigtigt, at I benytter det rigtige ansøgningsskema. Når først ansøgningen er indsendt, kan dette ikke ændres.

Ansøgningsfristen for alle tre typer af partnerskaber er den 21. marts 2018 klokken 12.00.

 

De første skridt i projektansøgningen

For at I kan være med i Erasmus+, skal I først oprette jer i Europa-Kommissionens systemer. Hvis I tidligere har ansøgt om tilskud fra Erasmus+, er I allerede oprettet.

Vigtigt: Husk altid at have styr på loginoplysninger til ovenstående og sørg for at alle, der arbejder med projektet, har adgang til dem eller har mulighed for at finde det frem.

God fornøjelse med projektet! Og husk I kan altid kontakte os på skole@ufm.dk, hvis I har spørgsmål.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 10. november 2021