Gå til indhold

Europæisk uddannelsessamarbejde kræver vedholdende toplederfokus

Det gavner både elever, medarbejdere, institution og samfund at deltage i europæisk uddannelsessamarbejde. Det vurderer rektor på Rysensteen Gymnasium Gitte Harding Transbøl. Læs hendes erfaringer her:

Gitte Harding TransbølHvorfor giver det mening for en uddannelsesinstitution at deltage i det europæiske uddannelsessamarbejde? 

Vi deltager i uddannelsessamarbejde både i Europa og i den øvrige verden. Vi har partnerskaber på alle kontinenter, fordi det rykker både elever og undervisere at opleve helt nære kulturmøder, hvor man kommer tættere på hinanden både akademisk og praktisk. Derfor er det også et svært møde, men det er alle anstrengelserne værd. Helt overordnet udvikler det empati. Med fare for at lyde lidt teatralsk vil jeg hævde, at det ville fremme verdensfreden, hvis alle fik mulighed for den slags kulturmøder. 

Hvordan kommer man i gang? 

Man kan ikke nøjes med en skrivebordsbeslutning. Det er et langt sejt træk, hvor lærerne skal være inddraget fra dag ét, og hele skolen skal deltage - ikke kun ildsjælene. Det skal ”bo” i fagene og må ikke være et appendix til alt det øvrige, lærerne gør. Det er herigennem vejen går til lærernes hjerte. Der skal også laves et konkret program, hvor man definerer succeskriterier og trædesten i processen. Ledelsen skal afsætte ressourcerne og dermed også være villig til at nedprioritere noget andet, så det eksempelvis er muligt at sende lærere afsted til en potentiel partnerskole som forberedelse til rejserne med eleverne. Hos os har vi også et internationalt kontor med en leder og en sekretær på fuld tid for at understøtte alt det praktiske i forbindelse med kontakter, rejser og besøg.

Hvad er dit råd til det strategiske arbejde med internationalisering?

Der skal være ledelsesfokus på det her konstant. Ledelsen skal blandt andet sikre, at uddannelsessamarbejdet er synligt i hverdagen. Derfor gør vi meget ud af at fejre det, når skolen har elev- og lærerbesøg fra udlandet. Vores udenlandske gæster bliver modtaget med flag og bannere, og vi taler engelsk ved morgensamlingen, så de føler sig velkomne, og så alle på skolen bliver mindet om, at det her er vigtigt.

Det er også indarbejdet i skolens årsplan. Vi har en særlig styregruppe for internationalt samarbejde, en studieplan for det internationale arbejde, og i fagenes læreplaner indgår en særlig plan for progression i det internationale samarbejde. Endelig har vi en international strategi. Derved sikrer vi, at ingen har mulighed for at undlade at prioritere det. Det er en meget vigtig og tidskrævende opgave for ledelsen kontinuert at fastholde og udvikle skolens internationale netværk og forholdet til samarbejdspartnere.

Senest opdateret 11. november 2021