Gå til indhold

Den Europæiske Sprogpris

Den Europæiske Sprogpris uddeles hvert år til innovative projekter, der har bidraget til at udvikle læring af fremmedsprog.
Kontakt
Jette Esager Rasmussen
Souschef
Tlf.: +45 72 31 88 97
Email: JERA@ufm.dk

Den Europæiske Sprogpris gives til projekter, der viser nye måder at lære sprog på, og som samtidig øger kulturforståelsen og giver bedre muligheder for uddannelse og arbejde. 
Ell Logo 2014 blå

Alle sprog, som bidrager til det europæiske fællesskab og verden kan komme i betragtning til Den Europæiske Sprogpris.

 

Hvad består Den Europæiske Sprogpris af?

Den Europæiske Sprogpris - The European Language Label - uddeles i mere end 20 europæiske lande. Vinderprojektet i Danmark modtager et rejselegat som støtte til rejser til udlandet med henblik på at hente ny viden og inspiration til glæde for sprogundervisning i Danmark.

Fokus på sproglig mangfoldighed og uformel sprogindlæring

EU-Kommissionen opstiller i samarbejde med repræsentanter fra alle deltagerlande særlige prioriteter, der skal være i fokus hos prismodtager. De europæiske prioriteter for 2018-2020 er:

  • Udvikling af bedre og mere inkluderende skoler og støtte til læreres og skolelederes evne til at favne mangfoldigheden

Denne prioritet sætter fokus på skoler, der kan favne sproglig og kulturel mangfoldighed og støtter integration, fx gennem flersprogede tilgange i klasseværelserne og modersmålsundervisning.

Fokus er også på læreruddannelser, der udvikler strategier, som forbereder lærerne på sprogligt forskellige elevgrupper og klæder lærerne på til at udvikle passende strategier for undervisning og læring i flersproglige og flerkulturelle klasseværelser.

  • Fjernelse af sprogbarrierer for at skabe mere dynamiske grænseregioner 

Prioriteten sætter fokus på eksisterende god praksis for at fremme tosprogethed i grænseregioner på regionalt plan. Sprogprisprojekter indenfor denne prioritet kan fx omfatte udvikling af nye initiativer, innovative undervisningsmetoder og ny teknologi til forbedring af unges sprogindlæringserfaringer, udvikling af bedre og mere inkluderende skoler eller fremme af motivationen blandt indbyggere i grænseregioner til at lære nabolandets sprog. Bidrag kan komme fra en bred vifte af aktører, fra skoler til regionale og lokale myndigheder og kommuner, civilsamfundsaktører, medier, kulturcentre og museer.

Hvem kan søge?

Sprogprisen gives til initiativer inden for alle uddannelsesniveauer og alle sammenhænge, hvor der foregår læring af fremmedsprog.

Skoler, institutioner, organisationer og enkeltpersoner, som arbejder med indlæring af fremmedsprog både i formelle og uformelle læringsmiljøer, kan søge. Indstillinger til sprogprisen modtages først igen i tidligst 2021.

Nye projekter, som ikke har været iværksat længe nok til, at resultaterne kan bedømmes, vil ikke komme i betragtning.

Med prisen følger også et diplom signeret af EU-Kommissæren for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom og af den danske minister for uddannelse og forskning, som prismodtageren frit kan benytte på materialer og lignende knyttet til vinderprojektet. 

khaled med diplom.jpg
Khaled Ksibe vandt Den Europæiske Sprogpris i 2016 for projektet Danskundervisning på Arabisk med Khaled. Iværksætteren blev hædret for sin innovative og brugervenlige tilgang til sprogundervisning via YouTube.

Tidligere vindere af Den Europæiske Sprogpris

I Europa-Kommissionens database findes en beskrivelse af alle danske vinderprojekter


 

Fremmedsprog i det danske uddannelsessystem er på dagsordenen i Uddannelses- og forskningsministeriet

Senest opdateret 29. juli 2020