Den Europæiske Sprogpris

Den Europæiske Sprogpris uddeles hvert år til innovative projekter, der har bidraget til at udvikle læring af fremmedsprog.
Kontakt
Specialkonsulent
Telefon: +45 72 31 88 99
E-mail: mv@ufm.dk

Den Europæiske Sprogpris gives til projekter, der viser nye måder at lære sprog på, og som samtidig øger kulturforståelsen og giver bedre muligheder for uddannelse og arbejde. 
Ell Logo 2014 blå

Alle sprog, som bidrager til det europæiske fællesskab og verden kan komme i betragtning til Den Europæiske Sprogpris.

Hvad består Den Europæiske Sprogpris af?

Den Europæiske Sprogpris - The European Language Label - uddeles i mere end 20 europæiske lande. Vinderprojektet i Danmark modtager et rejselegat som støtte til rejser til udlandet med henblik på at hente ny viden og inspiration til glæde for sprogundervisning i Danmark.

Fokus på sproglig mangfoldighed og uformel sprogindlæring

EU-Kommissionen opstiller i samarbejde med repræsentanter fra alle deltagerlande særlige prioriteter, der skal være i fokus hos prismodtager. De europæiske prioriteter for 2016-2017 er:

  • Sproglig mangfoldighed i skoler

Prioriteten sproglig mangfoldighed i skoler har fokus på det formelle uddannelsessystem, herunder også erhvervsuddannelserne. Sprogprisprojekter kan eksempelvis identificere god praksis omkring flersprogede skoler/klasseværelser, hvor der lægges vægt på mangfoldighed, interkulturel dialog og flersprogethed, og hvor sproglig mangfoldighed bruges som en ressource i sprogundervisningen.

  • Et sprogvenligt samfund - uformel sprogindlæring  

Udtrykket "et sprogvenligt samfund" betegner et socialt miljø, hvor sprogindlæring og interkulturel forståelse fremmes, og hvor flersprogethed fremmes og opfattes positivt. Sprogprisprojekter indenfor denne prioritet skal identificere innovative måder for uformel sprogindlæring for deltagere i alle aldre, der gør brug af uformelle parametre og uformelle ressourcer, nye medier, onlineressourcer, brugergrupper osv. De kan være rettet mod læring i familier, lokalsamfund og på tværs af generationer. Bidrag kan komme fra en bred vifte af aktører, herunder civilsamfundet, regionale og lokale myndigheder, kommuner, hospitaler, fængsler, medier, kulturcentre og museer.

Hvem kan søge?

Sprogprisen gives til initiativer inden for alle uddannelsesniveauer og alle sammenhænge, hvor der foregår læring af fremmede sprog.

Skoler, institutioner, organisationer og enkeltpersoner, som arbejder med indlæring af fremmedsprog både i formelle og uformelle læringsmiljøer, kan søge. Indstillinger til sprogprisen modtages først igen i 2018.

Nye projekter, som ikke har været iværksat længe nok til, at resultaterne kan bedømmes, vil ikke komme i betragtning.

Med prisen følger også et diplom signeret af EU-Kommissæren for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom og af den danske minister for uddannelse og forskning, som prismodtageren frit kan benytte på materialer og lignende knyttet til vinderprojektet. 

khaled med diplom.jpg
Khaled Ksibe vandt Den Europæiske Sprogpris i 2016 for projektet Danskundervisning på Arabisk med Khaled. Iværksætteren blev hædret for sin innovative og brugervenlige tilgang til sprogundervisning via YouTube.


 

Fremmedsprog i det danske uddannelsessystem er på dagsordenen i Uddannelses- og forskningsministeriet

Senest opdateret 05. marts 2018