Ansøgning om Den Europæiske Sprogpris 2017

The European Language Label 2017

Ansøgningen skal være os i hænde senest 25. august 2017.

Har du spørgsmål til ansøgningen, er du velkommen til at kontakte Malene Vangdrup på mv@ufm.dk

1. Ansøgningen/indstillingen gælder følgende kategori:  


3. Beskriv initiativet og dets relevans i forhold til et eller begge af årets prioriterede temaer:

Vær opmærksom på at ansøgningen derudover vil blive bedømt i forhold til følgende overordnede kriterier:
• At projekterne er fyldestgørende - alle involverede elementer skal bidrage til at imødekomme behov hos elever m.fl.
• At projekterne sikrer merværdi i en national kontekst
• At projekterne er motiverende for lærere og modtagere af læring
• At projekterne er originale, innovative og kreative
• At projekterne indeholder en europæisk dimension og har sproglig diversitet for øje
• At projekterne er brugbare i en bred kontekst og tjene som inspiration for andre - også uden for Danmark.

4. Besvar venligst også følgende spørgsmål:
Kontaktoplysninger på den, der søger: