Fortæl om dit Erasmus+ projekt

Husk at sprede kendskabet til jeres projekt og resultater, så andre kan få gavn af jeres erfaringer. Derfor er det vigtig at tænke på formidling af resultater - allerede inden I søger om tilskud til et projekt.
Kontakt
Linn Hoff Jensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 31
Email: lihj@ufm.dk

DEOR brochure

Hvad er resultater i et projekt?

Udvikler I metoder, idéer, netværk eller en hjemmeside? Eller har I haft en god og lærerig oplevelse i forbindelse med jeres projekt? Resultater kan være mere eller mindre håndgribelige. Begge dele er projektresultater, som er vigtige at fortælle om - og som andre kan få gavn af.

Håndgribelige resultater kan være de konkrete produkter, der er kommet ud af projektet. Det kan eksempelvis være undervisningsmaterialer og it-værktøjer, udvikling af nye metoder, anbefalinger til beslutningstagere, en video, et teaterstykke eller en hjemmeside. 

Mindre håndgribelige resultater kan eksempelvis være etablering af nye netværk og erfaringsudveksling, læring, sprogkundskaber eller processer.  

Hvad vil I opnå med projektets resultater?

I kan arbejde med projektets resultater på mange forskellige måder - afhængig af projektets karakter og målgruppe. Overvej nøje, hvordan I kan udbrede, udnytte og videreføre projektets resultater:

Udbredelse: Det er vigtigt, at det ikke kun er deltagerne i projektet, som får gavn af projektets resultater. Forsøg derfor at sprede resultaterne ud til relevante aktører og målgrupper.

Udnyttelse: Kan projektets produkter og resultater bruges af andre organisationer og institutioner? Overvej hvem, der kan have gavn af resultaterne.

Videreførelse: Hvordan sikrer I, at projektet videreføres efter projektperioden er slut. Overvej hvordan, projektet og projektets produkter kan blive taget i brug af andre aktører. 

Multiplikation: Dit projekt, projektets resultater og den erfaring, du har opnået, kan bidrage til, at andre institutioner og organisationer igangsætter nye Erasmus+ projekter.

Hvem vil have gavn af resultaterne?

Jeres målgruppe afhænger af, hvad I gerne vil opnå med projektets resultater. Herefter kan I lave en liste over målgrupper og undersøge, om I eller jeres projektpartnere har personer i jeres netværk, der kan hjælpe med at få jeres budskab igennem og skabe omtale af projektet. Det kan eksempelvis være lokalpolitikere og EU-repræsentanter, lokale medier - aviser og radio, kommunens ansvarlige inden for det givne område, interesseorganisationer, sponsorer, lokale råd eller forskere. 

Hvordan skal resultaterne præsenteres?

Lav et produkt, der konkretiserer projektets resultater. Det kan eksempelvis være en pjece, et oplæg, en håndbog, film mm. Lav opfølgende aktiviteter som for eksempel en metodeworkshop, manual for best practice eller noget helt andet, der sikrer, at resultaterne kan bruges aktivt af andre. 

Hvilke kommunikationskanaler skal I bruge?

Hvilke kommunikationskanaler passer bedst til at få budskabet om jeres projekt ud over rampen. Vær kreativ og ”tænk ud af boksen”. Brug for eksempel lokalaviser og Facebook til at øge kendskabet til jeres projekt. Det kan også være, at der er mulighed for, at I kan deltage i konferencer eller seminarer, hvor I kan præsenterer jeres projekt og resultater. Styrelsen for Forskning og Uddannelse hjælper også gerne med at sprede resultaterne på ufm.dk, i nyhedsbrevet Udsyn - Nyt om internationale uddannelsesprogrammer eller på Facebook.

Hvornår skal I fortælle om resultaterne? 

Hvornår i projektets forløb er det relevant at fortælle om resultaterne? Lav en tidsplan for hvornår, I fortæller om de resultater, som I har opnået - og hvornår I eventuelt følger op på resultaterne. Overvej også, hvordan I kan holde projektet ”i live” efter, at det er afsluttet?   

Erasmus+ Project Results Platform

Europa-Kommissionen har lanceret en ny projektdatabase, der skal bidrage til at inspirere til nye projekter og samarbejder. Har I modtaget tilskud til et strategisk partnerskab, er I forpligtiget til at uploade jeres resultater i databasen.

Har I derimod modtaget tilskud til et mobilitetsprojekt eller politikudvikling, stilles der ikke krav om dette - men husk på, at jeres resultater kan bidrage til at inspirere andre institutioner og organisationer i Danmark og Europa.

Senest opdateret 22. maj 2018