Du er her: Forside Uddannelse Tilskud til udveksling og internationale projekter Erasmus+ Det europæiske år for kulturarv 2018

Det europæiske år for kulturarv 2018

2018 markerer, at vi deler og sætter pris på den europæiske kulturarv.

Formålet med det europæiske år for kulturarv er at sætte fokus på den europæiske kulturarv, at vi bliver mere bevidste om vores fælles historie og værdier, og at vi styrker følelsen af at tilhøre et fælles europæisk rum.

EU-Kommissionen har lavet en folder om året:

EU-Kommissionen har lavet en hjemmeside for kulturarvsåret:

I Danmark er Slots- og Kulturstyrelsen sekretariat for året, og her findes også en side om kulturarvsåret:

 

 

Senest opdateret 21. marts 2018