Efteruddannelse og undervisningsophold i Europa

Få styrket kendskabet til gode praksisser inden for erhvervsuddannelser ved at sende lærere, vejledere og undervisningsansvarlige på efteruddannelse eller på ophold som gæstelærere.
Kontakt
Lars Møller Bentsen
International rådgiver
Tlf.: +45 72 31 89 26
Email: LMB@ufm.dk
Daniel Wilhelmsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 02
Email: daw@ufm.dk

Erasmus+ EUD efteruddannelse og undervisningsophold i Europa

Erhvervsinstitutioner og koordinatorer for nationale erhvervsuddannelseskonsortier kan sende undervisere og ledere på to forskellige typer af ophold:

  1. Gæstelærerophold på en erhvervsskole i et andet programland
  2. Uddannelsesophold i et andet programland

Der er ikke flere frister i 2020. Vi forventer, at der kommer et nyt EU-program i 2021.

 

Postitspåtavle 800_320

 

Hvad er undervisningsophold og efteruddannelse i Europa?

Formålet med mobilitetsopholdet er at styrke faglige, sproglige og personlige kompetencer hos medarbejdere. Der er mulighed for praktik, jobshadowing og gæstelærerophold.

Hvem kan søge?

Organisationer, der arbejder inden for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse, kan søge om tilskud til at sende medarbejdere på udlandsophold. 

En organisation kan søge alene og/eller gå sammen med andre danske organisationer i et nationalt mobilitetskonsortium og indsende en fælles ansøgning. Vær opmærksom på, at enkeltperson ikke kan søge.

Hvorhen?


De følgende lande er Erasmus+ programlande, der også er EU-medlemsstater, og landene kan deltage fuldt ud i alle aktioner inden for Erasmus+:

Belgien Bulgarien Cypern
Danmark Estland Finland
Frankrig Grækenland Holland
Irland Italien Kroatien
Letland Litauen Luxemborg
Malta Polen Portugal
Rumænien Slovakiet Slovenien
Spanien Sverige Tjekkiet
Tyskland Ungarn Østrig

 Disse lande er programlande uden for EU, som du også kan samarbejde med:

Island Liechtenstein Nordmakedonien
Norge

Serbien

Storbritannien

Tyrkiet

Hvor længe? 

Den enkelte medarbejder sendes ud i mindst to dage og højst to måneder (eksklusiv rejsetid) i løbet af projektperioden. Projektet har en varighed på et eller to år.

Hvor mange penge?

Det totale beløb til efteruddannelse og undervisningsophold inden for EUD-området i Erasmus+ programmet i Danmark i 2019 er cirka 6,6 millioner euro. I 2019 har de enkelte tilskudsmodtagere i Danmark modtaget bevillinger mellem 48.000 og 349.000 euro inden for EUD-området.

Ansøgningsfrist

Der er ikke flere frister i 2020. Vi forventer, at der kommer et nyt EU-program i 2021.

Eksempler på efteruddannelse og undervisningsophold

Her finder du projekteksempler, informationsmateriale, nyhedsbrev, statistik, databaser og nyttige links til inspiration for jeres ansøgning.

Du kan også se, hvem der tidligere har fået tilskud og til hvilke projekter samt danne dig et overblik ved at læse vores faktaark om Erasmus+ for mobilitet:

 

Senest opdateret 18. marts 2020