Gå til indhold

Innovationsalliancer

Med 'Innovationsalliancer' i Erasmus+ kan erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner samarbejde med erhvervslivet om innovation.
Kontakt
Niels Martiny
Områdeleder
Tlf.: +45 72 31 82 23
Email: nima@ufm.dk
Daniel Wilhelmsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 02
Email: daw@ufm.dk
Jannie Henneberg Jørgensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 57
Email: jhjo@ufm.dk

Hvad er 'Innovationsalliancer'?

Innovationsalliancer er transnationale samarbejder mellem erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. Formålet er at skabe øget udveksling af viden og  innovation i erhvervsrettede uddannelser og erhvervslivet, udvikling af nyt curricula samt udvikling af kompetencer inden for iværksætteri. Der kan ansøges om to typer af alliancer ('lots') - (en organisation kan være involveret i flere forslag):

  • Alliancer for uddannelse og virksomhed (Lot 1)
  • Alliancer for sektorsamarbejde om færdigheder (Lot 2)

Innovationsalliancer

Værd at vide om ansøgningsprocessen


Hvem kan ansøge?

'Alliancer for uddannelse og virksomhed' skal dække mindst fire programlande og involvere mindst otte organisationer; heriblandt mindst tre virksomheder fra den private sektor og mindst tre uddannelsesinstitutioner. Der skal være mindst én videregående uddannelsesinstitution og en institution for erhvervsrettede uddannelser som partner.

'Alliancer for sektorsamarbejde om færdigheder' skal dække mindst otte programlande og involvere mindst 12 organisationer; heriblandt mindst fem virksomheder fra den private sektor og mindst fem uddannelsesinstitutioner,. Der skal være mindst en videregående uddannelsesinstitution og en institution for erhvervsrettede uddannelser som partner.

Organisationer fra partnerlande kan også deltage i begge alliancer.
Én af organisationerne fra et programland ansøger om tilskud på vegne af hele alliancen.

Aktiviteter

En innovationsalliance kan søge om tilskud til nedenstående aktiviteter under Erasmus+:

  • Innovationsprojekter i samarbejde mellem erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner og erhvervsvirksomheder. Det kan bl.a. involvere udvikling af lærings- og undervisningsmetoder, samt uddannelsesprogrammer og –aktiviteter.
  • Udvikling af sektorsamarbejde om specifikke færdigheder, der indeholder en strategisk tilgang til sektorsamarbejde, udformning af europæiske "centrale" undervisningsplaner og uddannelsesprogrammer, samt udvikling af uddannelsesindhold til nye erhvervsprofiler.

Ovenstående aktiviteter er et udpluk af de mange former for aktiviteter, som kan udvikles i en innovationsalliance. Du kan læse mere i Programguiden for Erasmus+ 2022. 

Projektvarighed

Et projekt inden for uddannelse og virksomhed (Lot 1) kan forløbe over 2-3 år, mens et projekt inden for sektorsamarbejde om færdigheder (Lot 2) kan forløbe over 4 år.

Ansøgningsfrist

15. september 2022 kl. 17.00.

Hent mere information

I forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen anbefaler vi, at du nærlæser afsnittet 'Alliances for Innovation' i den aktuelle Programguide for Erasmus+.

I Programguiden kan du også læse, hvilke organisationstyper der kan deltage i Innovationsalliancer og finde vurderingskriterier, budgetregler og landesatser for tilskud.

Europa-Kommissionen afholdt en info-session om Innovationsalliancer den 8. juni 2021, og weboptagelser herfra samt præsentationer er tilgængelige på Europa-Komissionens hjemmeside. 

Hvordan ansøger jeg?

En organisation fra et EU-programland ansøger om tilskud på vegne af hele alliancen hos the Education, Audio-visual and Culture Executive Agency (EACEA) i Bruxelles.

    Senest opdateret 02. december 2021