Gå til indhold

Innovationsalliancer

Med 'Innovationsalliancer' i Erasmus+ kan både erhvervsuddannelsesinstitutioner og videregående uddannelsesinstitutioner samarbejde med arbejdsmarkedet om innovation og videndeling.

 Innovationsalliancer

Hvad er Innovationsalliancer?

Innovationsalliancer er transnationale samarbejder mellem institutioner for erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og arbejdsmarkedet. Formålet er at skabe innovation i erhvervsuddannelser, videregående uddannelser og på arbejdsmarkedet, at øge udveksling af viden mellem videregående uddannelser og erhvervslivet samt udvikling af kompetencer inden for iværksætteri. 

Innovationsalliancer kan bl.a. have fokus på digitale færdigheder og grønne færdigheder.

Der kan ansøges om to typer af alliancer ('Lots') (en organisation kan være involveret i flere forslag): 

  • Alliancer for uddannelse og virksomhed (Lot 1)
  • Alliancer for sektorsamarbejde om færdigheder - sektorplaner (Lot 2)

Hvem kan ansøge?

'Alliancer for uddannelse og virksomhed' skal dække mindst fire programlande og involvere mindst otte organisationer; heriblandt mindst tre virksomheder eller arbejdsmarkedsorganisationer og mindst tre uddannelsesinstitutioner. Der skal være mindst én videregående uddannelsesinstitution og en institution for erhvervsrettede uddannelser som partner.

'Alliancer for sektorsamarbejde om færdigheder' skal dække mindst otte programlande og involvere mindst 12 organisationer; heriblandt mindst fem virksomheder eller arbejdsmarkedsorganisationer og mindst fem uddannelsesinstitutioner, hvoraf mindst én skal være videregående og mindst én skal være en erhvervsuddannelse.

Den nye industristrategi for Europa definerer 14 industrielle økosystemer, og ansøgninger til Alliancer for sektorsamarbejde om færdigheder skal omhandle én af disse 14 sektorer.

Organisationer fra partnerlande kan også deltage i begge alliancer.

Én af organisationerne fra et programland ansøger om tilskud på vegne af hele alliancen.

Aktiviteter

En innovationsalliance kan søge om tilskud til nedenstående aktiviteter under Erasmus+:

  • Lot 1: Innovationsprojekter i samarbejde mellem videregående uddannelsesinstitutioner og erhvervsvirksomheder. Det kan bl.a. involvere udvikling af lærings- og undervisningsmetoder, samt uddannelsesprogrammer og –aktiviteter. Det kan også omfatte identificering af markedsbehov og færdigheder eller styrkelse af beskæftigelse og udvikling af sans for entreprenørskab.
  • Lot 2: Udvikling af sektorsamarbejde om specifikke færdigheder, skal indeholde en strategisk tilgang til sektorsamarbejde, herunder udformning af europæiske "centrale" undervisningsplaner og uddannelsesprogrammer, samt udvikling af uddannelsesindhold til nye erhvervsprofiler.

Ovenstående aktiviteter er et udpluk af de mange former for aktiviteter, som kan udvikles i en innovationsalliance. Du kan læse mere i programguiden for Erasmus+ 2022. 

Projektvarighed og tilskud

Et projekt inden for uddannelse og virksomhed (Lot 1) kan forløbe over to eller tre år. For projekter af to års varighed er det maksimale EU-tilskud 1 mio. EUR. For projekter af tre års varighed er det maksimale EU-tilskud 1,5 mio. EUR.

Et projekt inden for sektorsamarbejde om færdigheder (Lot 2) kan forløbe over fire år. Her er det maksimale EU-tilskud 4 mio. EUR.

Ansøgningsfrist

Der ansøges om tilskud til Erasmus+ Virtual Exchanges hos the European Education and Culture Executive Agency (EACEA) i Bruxelles.

Næste frist er 3. marj 2023 kl. 17:00. 

Hent mere information

I forbindelse med ansøgningen anbefaler vi, at du nærlæser afsnittet 'Alliances for Innovation' på s. 258-274 i den aktuelle programguide for Erasmus+.

I programguiden kan du også læse mere om, hvilke organisationstyper der kan deltage i Innovationsalliancer, og finde oplysninger om sektorer, vurderingskriterier, budgetregler og finansieringsmodel.

Europa-Kommissionen afholdt en info-session om Innovationsalliancer den 8. juni 2021, og weboptagelser herfra samt præsentationer er tilgængelige på Europa-Kommissionens hjemmeside. 

            .
Senest opdateret 28. november 2022