Praktik- og skoleophold for elever

Få tilskud til at sende elever og nyuddannede faglærte på praktik- og skoleophold i et Erasmus+ programland.
Kontakt
Lars Møller Bentsen
International rådgiver
Tlf.: +45 72 31 89 26
Email: LMB@ufm.dk
Daniel Wilhelmsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 02
Email: daw@ufm.dk

Erasmus+ Praktik- og skoleophold for elever

Ophold for elever og nyuddannede skal have et erhvervsrettet sigte og omfatte arbejdsrelateret læring, for eksempel praktikophold i virksomheder.

Nyuddannede kan inden for det første år – regnet fra deres afsluttende eksamen – også deltage i et udvekslingsophold. 

Næste ansøgningsfrist forventes at ligge i februar 2020. 

 

Mobilitet 800_320

 

VET Charter call 2019

Formålet med et charter er at tilskynde institutioner og organisationer inden for erhvervsuddannelserne, der har erfaring med at tilrettelægge mobilitetsophold for elever og medarbejdere, til at videreudvikle deres internationaliseringsstrategier. Organisationer, der i 2019 tildeles et Charter for Erhvervsuddannelsesmobilitet, vil fra 2020 få mulighed for at søge om tilskud til mobilitet på en forenklet måde.

 

Hvad er et praktik- eller skoleophold?

Formålet med at sende elever på erhvervsrettede grund- og efteruddannelsesinstitutioner er at styrke elevernes faglige, sproglige og personlige kompetencer.

Hvem kan søge?

En erhvervsuddannelsesinstitution eller et konsortium af erhvervsskoler kan søge om tilskud på vegne af en eller flere elever og/eller nyuddannede til et mobilitetsprojekt.

Det er muligt at få tilskud til medfølgende lærere, hvis der er tale om elevophold for helt unge eller vanskeligt stillede grupper af unge. Vær opmærksom på at enkeltpersoner ikke kan søge.

Hvorhen?

De følgende lande er Erasmus+ programlande, der også er EU-medlemsstater og landene kan deltage fuldt ud i alle aktioner inden for Erasmus+:

Belgien Bulgarien Cypern
Danmark Estland Finland
Frankrig Grækenland Holland
Irland Italien Kroatien
Letland Litauen Luxemborg
Malta Polen Portugal
Rumænien Slovakiet Slovenien
Spanien Storbritannien Sverige
Tjekkiet Tyskland Ungarn
Østrig

Disse lande er programlande uden for EU, som du også kan samarbejde med:

FYROM
(Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien)
Island Liechtenstein
Norge

 Serbien

Tyrkiet

Hvor længe?

Det samlede mobilitetsprojekt kan enten forløbe over et eller to år. Det enkelte udvekslingsophold varer mellem to uger og tolv måneder i løbet af projektperioden.

Hvor mange penge?

Det totale beløb til efteruddannelse og undervisningsophold inden for EUD-området i Erasmus+ programmet i Danmark i 2019 er cirka 6,4 millioner euro. I 2018 har de enkelte tilskudsmodtagere i Danmark modtaget bevillinger mellem 40.000 og 350.000 euro inden for EUD-området.

Ansøgningsfrist

Frist for ansøgning om tilskud er den 12. februar 2019 kl. 12.00.

Eksempler på praktik- og skoleophold

Her finder du projekteksempler, informationsmateriale, nyhedsbrev, statistik, databaser og nyttige links til inspiration for jeres ansøgning.

Du kan også se, hvem der tidligere har fået tilskud.

Du kan også danne dig et overblik ved at læse vores faktaark om Erasmus+ for mobilitet

 

Senest opdateret 03. april 2019