Strategiske partnerskaber

Få tilskud til at indgå i et strategisk partnerskab på tværs af landegrænser, uddannelsessektorer og organisationstyper.
Kontakt
Daniel Wilhelmsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 02
Email: daw@ufm.dk

Erasmus+ Strategiske partnerskaber for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse


Et strategisk partnerskab omfatter mindst tre organisationer fra tre forskellige programlande, der går sammen om et projekt. Projektet udnytter organisationernes fælles ekspertise og viden til at styrke kvaliteten af erhvervsuddannelser på tværs af landegrænser og fremme transnationalt og europæisk samarbejde.

Et strategisk partnerskab giver mulighed for at udvikle materialer, teste og udveksle god praksis med organisationer i andre lande.

Der er ikke flere frister i 2020. Vi forventer, at der kommer et nyt EU-program i 2021.

 

 

Hvad er et strategisk partnerskab?

Et strategisk partnerskab kan være et netværksprojekt eller et innovationsprojekt, der adresserer europæiske uddannelsespolitiske målsætninger, udfordringer og behov.

Dette kan strategiske partnerskaber f.eks. gøre via:

 • udveksling af god praksis
 • udvikling/test af ny, innovativ praksis
 • anerkendelse/validering af kompetencer, færdigheder og viden
 • regionalt myndighedssamarbejde
 • transnationalt samarbejde, der fremmer iværksætteri, herunder socialt iværksætteri
 • udvikling af læringsmaterialer

Det essentielle er, at udbyttet og/eller produktet af projektet styrker erhvervsuddannelsessektoren.

Projektet kan desuden inkludere videreuddannelse, undervisning og læringsaktiviteter, når disse aktiviteter støtter projektets slutmål.

Hvem kan søge?

Alle typer af institutioner, organisationer og virksomheder, der ønsker at indgå i et europæisk projekt til gavn for udviklingen af erhvervsuddannelsesområdet.

Partnerskaber skal involvere minimum tre partnere fra tre forskellige programlande. En partner søger på partnerskabets vegne som koordinator. En organisation kan indgå i flere partnerskaber pr. ansøgningsrunde.  

Overordnet set kan de lande, der kan deltage i Erasmus+-programmet, dels op i to grupper: Programlande og partnerlande.

Programlandene er EU's medlemslande og følgende lande:

Belgien Bulgarien Cypern
Danmark Estland Finland
Frankrig Grækenland Holland
Irland Italien Kroatien
Letland Litauen Luxemborg
Malta Polen Portugal
Rumænien Slovakiet Slovenien
Spanien Sverige Tjekkiet
Tyskland Ungarn Østrig

Disse lande er programlande uden for EU, som du også kan samarbejde med i et Erasmus+ strategisk partnerskab:

Island Liechtenstein Nordmakedonien
Norge

Serbien

Storbritannien

Tyrkiet

Formålet med de strategiske partnerskaber er at fremme samarbejdet mellem organisationer, institutioner etc. etableret i programlandene.
Derfor kan organisationer fra partnerlandene også involveres som partnere - ikke som ansøgere - hvis deres deltagelse medfører en særlig merværdi i projektet. Der skal i ansøgningen begrundes for denne merværdi.

Derudover kan et strategisk partnerskab også involvere associerede partnere fra den offentlige eller private sektor, som kan bidrage til implementeringen af specifikke opgaver/aktiviteter eller understøtte udbredelsen af projektet og dets resultater. Det skal fremgå tydeligt og præcist i ansøgningen, hvad en eventuel associeret partner skal udføre, samt hvilken merværdi det giver til projektet. Bemærk, associerede partnere bliver ikke set som en del af partnerskabet, og derfor vil de ikke modtage tilskud.

Hvor længe?

Varigheden af et strategisk partnerskab er mellem 1-3 år.

Hvor mange penge?

Det totale beløb til strategiske partnerskaber inden for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse i Erasmus+ programmet i Danmark i 2020 er cirka 1,4 millioner euro.

Det enkelte projekt kan maksimalt modtage 450.000 euro i tilskud. I 2019 blev for der inden for EUD-området uddelt mellem 155.800 euro til 324.000 euro til strategiske partnerskaber.

Tilskud gives efter aktiviteter, der skal beskrives og begrundes i ansøgningen.
Der kan søges om tilskud til:

 • Administration og implementering af projektet
 • Transnationale projektmøder
 • Arbejdstid til udvikling af f.eks. underviningsmateriale, metoder, it-værktøjer mm.
 • Transnationale lærings- og undervisningsaktiviteter
 • Arrangementer der skal formidle projektets resultater
 • Særlige udgifter til f.eks. specialistarbejde og teknisk udstyr
 • Ekstra udgifter for deltagere med særlige behov

Ansøgningsfrist

Der er ikke flere frister i 2020. Vi forventer, at der kommer et nyt EU-program i 2021.

Til brug for din ansøgning får du også brug for at læse afsnittet om 'Strategic Partnerships in the Fields of Education Training and Youth' i  Erasmus+ programguiden.

Du kan også finde hjælp i vores faktaark om Erasmus+ for Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse.

Eksempler på strategiske partnerskaber

Her finder du projekteksempler, informationsmateriale, nyhedsbrev, statistik, databaser og nyttige links til inspiration for jeres ansøgning.

Du kan også se, hvem der tidligere har fået tilskud og til hvilke projekter.

Senest opdateret 19. juni 2020