Information til institutioner

Vejledning til institutioner om forsikringsforhold i forbindelse med Erasmus+ mobilitet på de videregående og erhvervsrettede grund- og efteruddannelser
Kontakt
Jette Esager Rasmussen
Souschef
Tlf.: +45 72 31 88 97
Email: JERA@ufm.dk

I Erasmus+ er der øget fokus på deltagernes forsikringsforhold for studerende på de videregående uddannelser og elever på erhvervsrettede grund- og efteruddannelser, som skal på mobilitetsophold i udlandet.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har derfor sammen med en følgegruppe med repræsentanter fra de forskellige berørte institutionstyper udarbejdet "Vejledning til institutioner om forsikringsforhold i forbindelse med Erasmus+ mobilitet på de videregående og erhvervsrettede grund- og efteruddannelser". 

I vejledningen henvises til standardklausulen og forsikringscertifikat:

Senest opdateret 15. august 2019