Erasmus+ generelt

Erasmus + Launch
Denne mappe indeholder materiale fra Erasmus + Launch 9.dec 2013
Centrale aktioner og KA2 (møde januar 2014)
Valo-Konference 2013 - Hvad skal vi med Europa i uddannelserne?
Informationsmøde og workshop Key Action 2 for DVU og EUD (møde 9. januar 2015)
Skriveseminar vedr. Erasmus+ Programmets Key Action 2: Strategiske partnerskaber - 27. februar 2015, Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense
Den 27. februar 2015 blev der afholdt et skriveseminar om ansøgningen til Strategiske partnerskaber. To programkoordinatorer, som sidste år fik støtte, gav oplæg om deres oplevelser og erfaringer fra ansøgningsprocessen. Efterfølgende gav Susanne Suhr, fra Styrelsen, en gennemgang af ansøgningen.
Skriveseminar for ansøgere til Strategiske Partnerskaber - Erhvervsuddannelser 4. marts 2015
Temamøde: Mobilitetsvinduer - 8. maj 2015, Scandic Copenhagen
Præsentationer givet under temamødet om Mobilitetsvinduer. Mobilitetsvinduer er et prioriteret tema i den danske politiske internationaliseringsdiskurs og i den praktiske organisering af studentermobiliteten.
Informationsmøde om frivilligt arbejde i udlandet med Europæisk volontørtjeneste (EVS)
Her finder du materiale fra informationsmødet om Europæisk volontørtjeneste/European Voluntary Service (EVS).
Erasmus+ Koordinatormøde (DVU) - Trinity, Fredericia - 11.-12. juni 2015
Ersmus+ koordinatormøde afholdt den 11.-12. juni 2015 for De Videregående Uddannelser på Trinity, Fredericia.
Kick-Off møde om Den Internationale Dimension: Den videregående sektor, den 22. juni 2015.
Møde om administrationen i forbindelse med Den Internationale Dimension.
Valo konference 2015 - Hvordan internationaliserer vi vores institution?
Nordic Information Days for Higher Education - Crowne Plaza, Copenhagen - November 19-20, 2015
This folder hold all presentations and information sheets that was presented at the Nordic Information Days, November 19-20, 2015 at Crowne Plaza, Copenhagen.
Call-møde, DVU, Odense den 14. december 2015
Møde omkring Call'et for 2016 afholdt af Styrelsen for Videregående uddannelser for institutionerne i den videregående uddannelsessektor.
Tematisk møde: Hvordan får vi nye studerende med i mobilitetsaktiviteterne? - Scandic Sydhavnen - 11. april 2016
PowerPoints fra det tematiske møde: Hvordan får vi nye studerende med i mobilitetsaktiviteterne?
Erasmus+-koordinatormøde, 9.-10. juni 2016, Trinity Hotel og Konference Center, Fredericia (DVU)
Præsentationer fra koordinatormødet for Erasmus+-koordinatorer fra den videregående sektor.
Konference: Uddannelse med internationalt perspektiv - udlandsophold for undervisere og medarbejdere, 2016
Erasmus+ Administrationsmøde - Call 2017, Scandic Copenhagen d. 19. december 2016
Her på siden kan du finde materiale fra oplægsholderne på administrationsmødet.
Internationalisering og kvalitet i uddannelserne
Kampagneside for konference om internationalisering og kvalitet i uddannelserne
Erasmus+-koordinatormøde, Trinity Hotel og Konference Center, Fredericia (DVU), d. 12-13. juni 2017
Her på siden kan du finde materiale fra oplægsholderne på administrationsmødet.
Kick-Off Møde for KA107-2017, UCC, d. 23. juni 2017
Her på siden kan du finde materiale fra oplægsholderne på Kick-Off mødet.
Erasmus+ Administrationsmøde - Call 2018, Scandic Copenhagen d. 29. november 2017
Her på siden kan du finde materiale fra oplægsholderne på administrationsmødet.
Erasmus+Strategiske Partnerskaber og Capacity Building møde, Scandic Sydhavnen d. 27. november 2017
Her på siden kan du finde materiale fra oplægsholderne på administrationsmødet.
Call-møde 2019, Crowne Plaza d. 6. december 2018
Her på siden kan du finde materiale fra oplægsholderne på Call-mødet 2019.
Erasmus+ koordinatormøde, d. 6. juni 2019, Odense
Her på siden kan du finde materiale fra oplægsholderne på Erasmus+ koordinatormødet.
Erasmus+ konferencen 2019