Call-møde, DVU, Odense den 14. december 2015

Møde omkring Call'et for 2016 afholdt af Styrelsen for Videregående uddannelser for institutionerne i den videregående uddannelsessektor.
International Credit Mobility (.pdf)
Do's and Don'ts for Applicants (.pdf)
Præsentation omkring International Credit Mobility (.pdf)
PowerPoint præsentation af Susanne Suhr Andersen omkring International Credit Mobility.
Præsentation omkring Call'et 2016 (.pdf)
PowerPoint præsentation af Laila Odette Benjnouh Schultz
Præsentation omkring Erasmus Key Action 1 - administration (.pdf)
PowerPoint præsentation af Laila Odette Benjnouh Schultz omkring administration af Key Action 1 projekter.
Præsentation omkring Nordplus (.pdf)
PowerPoint præsentation af Susanne Suhr Andersen omkring ansøgningsfristen for Nordplus.
Præsentation af svar i forbindelse med International Credit Mobility (.pdf)
PowerPoint præsentation af Susanne Suhr Andersen med spørgsmål og svar omkring International Credit Mobility.
Præsentation omkring Strategiske Partnerskaber (.pdf)
PowerPoint præsentation af Susanne Suhr Andersen omkring Call'et til Strategiske Partnerskaber.