Du er her: Forside Uddannelse Tilskud til udveksling og internationale projekter Erasmus+ Materiale fra arrangementer Erasmus+ generelt Internationalisering og kvalitet i uddannelserne Internationalisering og kvalitet i uddannelserne - inspiration fra det europæiske uddannelsessamarbejde

Internationalisering og kvalitet i uddannelserne - inspiration fra det europæiske uddannelsessamarbejde

Navigation
Hvordan kan europæisk uddannelsessamarbejde bidrage til at øge kvaliteten i uddannelserne og i de danske læringsmiljøer?

 Paneldebat

Uddannelsessamarbejde på tværs af Europas grænser var på dagsordenen på konferencen 'Internationalisering og kvalitet i uddannelserne – inspiration fra det europæiske uddannelsessamarbejde'. Konferencen fandt sted den 27. november 2014.

Konferencen formidlede resultater fra europæiske uddannelsesprojekter og satte scenen for en debat om, hvordan EU’s uddannelsesprogrammer spiller sammen med de europæiske og nationale politiske prioriteter på uddannelsesområdet.

Flere end 175 interesserede lagde vejen forbi DGI Byen for at få gode bud på europæisk uddannelsessamarbejde, høre spændende paneldebatter om blandt andet international mobilitet og for at blive præsenteret for ny statisk og nye undersøgelser om internationale aktiviteter på de videregående uddannelsesområder samt inden for grundskoler, erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.

Her på siden finder du materiale fra konferencen.


Slides fra oplægsholderne

Slides fra oplægsholdereStatistik om internationale aktiviteter

Statitisk om int aktiviteter

Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser, 2011/2012

EU Kommissionens Erasmus Impact study fra 2014

Undersøgelse af arbejdsmarkedets anerkendelse af kompetencer opnået via studie eller praktikophold i udlandet, 2014

Undersøgelsen Eurostudent sammenligner de studerendes sociale og økonomiske forhold på tværs af landene i Europa, 2008/11

Private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold, 2012

Danske professionshøjskole- og erhvervsakademistuderendes udlandsophold: Kvantitativ undersøgelse af udbytte og barriere for udlandsophold for studerende på professionshøjskoler og erhvervsakademier, 2009.

Danske universitetsstuderendes udlandsophold:Kvantitativ undersøgelse af udbytte og barriere for udlandsophold for studerende på universiteter, 2009

Samfundsøkonomisk gevinst ved tiltrækning og fastholdelse af internationale studerende, 2013

Samfundsøkonomisk regnskab for internationale studerende på DTU, 2013

Europæiske uddannelsesprojekter

 

Valo publikationPublikationen præsenterer 11 projekter, der på fornemste vis demonstrerer, hvordan europæiske og nordiske uddannelsesprojekter kan bidrage til øget kvalitet i uddannelser og læringsmiljøer.

 

 

 


 

Nyheder fra dagen

 

søren kristensen

Eksperter i uddannelse: Et udlandsophold er en konkurrencefordel 

Et ophold i udlandet er en forudsætning for at klare sig på arbejdsmarkedet i dag, men de nye kompetencer skal også sættes i spil herhjemme. Det var holdningen fra to uddannelseseksperter på konferencen om internationalisering og kvalitet i uddannelserne.

 

Dansk møbelsnedker i Japan vinder pris for praktikfortælling 

 

uddannelses eksperter

Asta Mogensen har været i praktik i Japan som led i uddannelsen til møbelsnedker.Opholdet har ikke kun givet hende ny viden om bearbejdning af træ, hendes personlige fortælling om praktikken har også indbragt hende førstepræmien i årets konkurrence om historier fra internationale praktikophold.

 


Nyhedsbrevet Udsyn

udsyn lille
Nyhedsbrevet Udsyn - Nyt om internationale uddannelsesprogrammer holder dig opdateret om ansøgningsfrister, vigtige datoer, begivenheder og relevante projekteksempler. 

 

Senest opdateret 15. august 2019