Du er her: Forside Uddannelse Tilskud til udveksling og internationale projekter Erasmus+ Materiale fra arrangementer Erasmus+ generelt Valo-Konference 2013 - Hvad skal vi med Europa i uddannelserne?

Konference: Hvad skal vi med Europa i uddannelserne?

Konferencen ”Hvad skal vi med Europa i uddannelserne?” satte den europæiske dimension i uddannelserne til debat. Arrangementet blev afholdt den 20. september af Uddannelsesministeriet i samarbejde med Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentets repræsentation i Danmark.

Glade mennesker

Siden vil løbende blive opdateret med materiale fra konferencen.

Uddannelsesminister Morten Østergaard indledte dagen, hvorefter Jeppe Kofod (S) og Anders Primdahl Vistisen (DF) debatterede den europæiske indflydelse på indretningen af de danske uddannelser.


Derefter udvekslede Hanne Leth Andersen (prorektor, RUC), Charlotte Rønhof (DI) og forfatter Dennis Nørmark synspunkter på den europæiske dimension i uddannelserne.

Formiddagen blev rundet af med Morten Løkkegaard, der gav sit bud på en ny fortælling om Europa, mens leder af Europa-Kommissionens Erasmus-enhed, Vanessa Debiais-Sainton, gjorde status på det europæiske samarbejde om uddannelse -

Journalist Dorte Krogsgaard fra Danmarks Radio fungerede som dirigent af konferencen.

Eftermiddagen bød på workshops med fokus på erfaringsudveksling om europæiske uddannelses- og ungdomsprojekter.

Europa-Kommissionen  Europa-Parlamentets logo Livslang læring logo uden baggrund

Dagens program

09.30 Åbning af konferencen - Jens Peter Jacobsen, direktør for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering

09.40 – 10.20 ”Hvad skal vi – eller hvad skal vi ikke - med Europa?” Er aktivt medborgerskab en forudsætning for velfærdsstatens bevarelse? Hvor meget skal EU fylde i uddannelserne?

Jeppe Kofod (S) >< Anders Primdahl Vistisen (DF)

Meningsudveksling og debat med salen

10.20 - 10.50 Uddannelsesminister Morten Østergaard

10.50 – 11.35 “Danskernes kompetencer – hvor er værdien?” Hvilket indhold skal de danske uddannelser lægge vægt på? Er den europæiske dimension relevant i forhold til uddannelsernes mål og indhold? Står den nordiske skoletradition med vægt på dannelse i modsætning til behovet for gode kundskaber i dansk og naturvidenskabelige fag? Og skal interkulturel forståelse og kompetencer indarbejdes i alle uddannelser?

Hanne Leth Andersen, RUC, Charlotte Rønhof, DI, og Dennis Nørmark, antropolog og forfatter

Meningsudveksling og debat med salen

11.35 – 12.00 Pause

12.00 – 12.30 ”A new Narrative for Europe”? Europa handler om mere end krise og økonomi. Er der behov for en ny vision og identitet for det europæiske projekt, baseret på kulturelle værdier og fælles historie?

Europaparlamentariker Morten Løkkegaard

12.30 – 13.00 ”Rethinking Education and Erasmus+”. EU Kommissionen lancerer til efteråret et nyt syv-årigt uddannelsesprogram.Er der sammenhæng med det politiske ønske om større samspil mellem uddannelser og erhvervsliv?

Leder af Europa-Kommissionens Erasmus-enhed Vanessa Debiais-Sainton

13.00 - 14.00 Frokost

14.00 – 17.00 Tematiske workshops for de enkelte sektorer

Senest opdateret 15. august 2019