Erasmus+ Ungdom - Strategiske partnerskaber

Strategiske partnerskaber giver mulighed for at udvikle, teste, overføre og udveksle god praksis inden for ungdomssektoren og på tværs af sektorer. Det essentielle er, at udbyttet og/eller produktet af projektet styrker ungdomssektoren og samtidig giver europæisk merværdi og forankring.
Kontakt
Gitte Jensen
Områdeleder
Tlf.: +45 72 31 89 00
Email: gej@ufm.dk
Tine Kondrup
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 62
Email: tiko@ufm.dk

Erasmus+ Ungdom – Strategiske partnerskaber

Organisationer kan søge om tilskud til at indgå i et strategisk partnerskab. Der findes to forskellige strategiske partnerskaber:

- Partnerskaber, der fremmer innovation
- Partnerskaber, der fremmer udveksling af god praksis

 • Der er tre ansøgningsfrister om året. Næste ansøgningsfrist er 1. oktober 2020 kl. 12.00.

tilECOEI.ny.jpg

Hvad er Strategiske partnerskaber?

På ungdomsområdet findes der to forskellige muligheder for strategiske partnerskabsprojekter:

 Den første type omfatter partnerskaber mellem forskellige sektorer, hvor minimum tre organisationer fra tre forskellige programlande går sammen om et projekt. Projektet udnytter organisationernes fælles ekspertise og viden til at styrke kvaliteten af ungdomsarbejdet på tværs af landegrænser og fremmer transnationalt og europæisk samarbejde på alle niveauer inden for uddannelsesverdenen. Organisationerne kan høre hjemme i alle sektorer inden for uddannelsesområdet.

Den anden type kaldes Transnationale initiativer for unge og omfatter kun ungdomsorganisationer og uformelle ungdomsgrupper. Disse projekter behøver ikke omfatte mere end to organisationer eller grupper fra to forskellige programlande.

Strategiske partnerskaber forventes at have en positiv og blivende effekt på de deltagende organisationer, på uddannelsessystemerne og på de personer som er direkte involveret i projekterne. Alle partnerskaber, uanset sektor, forventes at have en effekt i forhold til en række generelle prioriteter, som er defineret ved at give europæisk merværdi og øge bæredygtigheden af det samlede europæiske ungdomsområde. Dette kan strategiske partnerskaber eksempelvis gøre via:

 • udveksling af god praksis
 • udvikling/test af ny, innovativ praksis
 • anerkendelse/validering af kompetencer, færdigheder og viden
 • regionalt myndighedssamarbejde
 • transnationalt samarbejde, der fremmer iværksætteri, herunder socialt iværksætteri.

Som noget særligt for projekter rettet mod ungdomsområdet vil der blive givet prioritet til projekter, der har til formål at skabe social inklusion, bekæmpe arbejdsløshed blandt unge, øge folkesundheden og styrke unges identitet som aktive EU-borgere. Desuden kan projektet inkludere videreuddannelse, undervisning og læringsaktiviteter, når disse aktiviteter støtter projektets slutmål.

Læs mere i Erasmus+ programguidens afsnit om ”Strategic Partnerships in the Fields of Education Training and Youth”:

Hvem kan søge?

Offentlige, private og frivillige organisationer, der arbejder med unge eller med problemstillinger, som vedrører unge, har mulighed for at deltage i strategiske partnerskaber. Ved partnerskaber mellem ungdomsorganisationer skal minimum to partnere fra to programlande deltage. Det er dog kun én organisation eller en gruppe fra ét programland, der søger om tilskud på vegne af hele partnerskabet. 

Som formelt uddannelsessted kan I søge om tilskud i Erasmus+ Ungdom, men for at kunne blive indstillet til tilskud kræver det, at aktiviteten i jeres projekt foregår uden for normal skoletid, inddrager ikke-formelle/uformelle metoder og ikke er en del af pensum. Såfremt I som formelt uddannelsessted ikke opfylder de oplistede krav, men stadig ønsker at søge tilskud til et projekt i Erasmus+, henviser vi til de andre sektorer.

Hvorhen?

Følgende lande er Erasmus+ programlande inden for EU:

Belgien

Grækenland

Luxemburg

Spanien

Bulgarien

Holland

Malta

Storbritannien

Cypern

Irland

Polen

Sverige

Danmark

Italien

Portugal

Tjekkiet

Estland

Kroatien

Rumænien

Tyskland

Finland

Letland

Slovakiet

Ungarn

Frankrig

Litauen

Slovenien

Østrig

 

Følgende lande er programlande uden for EU, som I også kan samarbejde med:

FYROM (Den tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien)

Liechtenstein

Serbien

Island

Norge

Tyrkiet

Hvis jeres projekt involverer en partner fra Schweiz, skal det schweiziske nationale agentur for Erasmus+ betale for den schweiziske partners aktiviteter.

Hvor længe?

Strategiske Partnerskaber på ungdomsområdet, herunder Tværnationale initiativer for unge, kører mellem seks måneder og tre år.

Hvor mange penge?

Det totale beløb til rådighed inden for Erasmus+ Ungdom i Danmark i 2019 er cirka 3 millioner euro. I 2018 har de enkelte tilskudsmodtagere i Danmark modtaget bevillinger mellem 174.000 og 282.000 euro til projekter inden for Strategiske partnerskaber.

Ansøgningsfrist 

Der er tre årlige ansøgningsfrister: I februar, april og oktober. Næste ansøgningsfrist er den 1. oktober 2020 kl. 12.00. 

Eksempler på Strategiske partnerskaber

Her finder du projekteksempler, informationsmateriale, nyhedsbrev, statistik, databaser og nyttige links til inspiration for jeres ansøgning:

Det kan også inspirere at se, hvem der tidligere har fået tilskud til hvilke projekter:

Du kan danne dig et overblik ved at læse vores faktaark om Erasmus+ Ungdom:

 Besøg os på Facebook

   

  Hvordan ansøger jeg?

  Du skal søge om tilskud gennem Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

   

  Inspiration og projektresultater
  Senest opdateret 11. maj 2020