Erasmus+ Ungdom - Frivilligaktiviteter

Erasmus+ Frivilligaktiviteter (tidligere EVS) er et gratis tilbud til unge om at tilbringe 2-12 måneder i udlandet og udføre frivilligt arbejde. Danske organisationer har ligeledes mulighed for at få tilknyttet en ung i alderen 17-30 år fra et andet land, som kan give en hjælpende hånd.
Kontakt
Kristina Rohde
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 78 68
Email: krr@ufm.dk

 Ungdomsprojekter med tilskud fra Erasmus+ er populære

 

Nyt om den Europæiske Volontørtjeneste (EVS), nu: Frivilligaktiviteter

EU-Kommissionen erstatter i 2018 den Europæiske Volontørtjeneste (EVS) med det Europæiske Solidaritetskorps. Kommissionen er dog forsinket i lanceringen af Solidaritetskorpset. Derfor finansieres frivilligt arbejde i udlandet af Erasmus+ i en midlertidig overgangsfase under navnet 'Frivilligaktiviteter' ('Volunteering activities').

Der er en opdateret version af Erasmus+ programguiden klar – her finder du de præcise regler for alle projekter, inkl. Erasmus+ Frivilligaktiviteter.

 

Frivilligaktiviteter: Et tilbud til unge 

Hvis du er mellem 17-30 år og har besluttet, at du vil afsted på et udlandsophold, hvor du arbejder frivilligt, så er der tre spørgsmål, du skal stille dig selv: Hvad vil du gerne arbejde med, hvor vil du gerne hen, og hvor længe vil du være afsted?
Når du har besvaret ovenstående spørgsmål, skal du i gang med at søge efter et projekt.

I nedenstående databaser kan du søge på henholdsvis konkrete projekter (1) og på akkrediterede organisationer (2).

1: Den Europæiske Ungdomsportal - projekter

2: Den Europæiske Ungdomsportal - akkrediterede organisationer

Det anbefales at søge primært i databasen med akkrediterede organisationer, idet projektdatabasen kan indeholde projekter, der enten er sat i bero, eller hvor det ønskede antal volontører er på plads.

Du kan læse mere om ansøgningsprocessen her samt se fire videoer fra et informationsmøde den 18. maj 2016 i København om det tidligere program EVS, som ligner de muligheder, der nu er igennem Frivilligaktiviteterne. Her kan du blandt andet møde Tine og Josefine, der begge har været i Spanien som volontører: 


Frivilligaktiviteter igennem Erasmus+: et tilbud til danske organisationer 

Danske organisationer der er interesseret i enten at modtage, sende eller koordinere Erasmus+ Frivilligaktiviteter, kan ansøge om at blive akkrediteret, og derefter kan de søge om tilskud til at sende eller modtage volontører. 

Tilskud og ansøgning

Du kan få tilskud til at sende eller modtage unge i alderen 17-30 år på følgende typer af volontørtjeneste:

  1. Almindelige Frivilligaktiviteter: Ansøges på vegne af én eller flere unge, som udfører frivilligt arbejde i gruppe(r) eller enkeltvis for at bidrage med frivilligt, almennyttigt arbejde i forskellige typer af civilsamfundsorganisationer.
  2. Large scale EVS-event: Ansøges på vegne af en gruppe på 30 eller flere deltagere, som sendes afsted for at deltage som frivillige i organiseringen af større, internationale begivenheder inden for ungdom, kultur og idræt.

Inden for Erasmus+ er der yderligere to muligheder for mobilitet både for unge og dem, der arbejder med de unge - se mere her:

Bevis de kompetencer, de unge projektdeltagere udvikler i et Erasmus+ projekt på ungdomsområdet- hjælp dem med at udfylde et Youthpass:

Aktivitetens varighed

Aktivitetsperioden er som udgangspunkt mellem 2–12 måneder. For projekter med mindst 10 deltagere eller hvor deltagerne er unge med færre muligheder kan aktivitetsperioden dog være 2 uger-12 måneder.

Hvem kan søge?

Foreninger, NGO'er, sociale virksomheder, offentlige organisationer og europæiske paraplyorganisationer på ungdomsområdet samt erhvervsvirksomheder med CSR-aktiviteter kan søge om tilskud til at sende, modtage og/eller koordinere volontører. Bemærk, at enkeltpersoner ikke kan søge om tilskud.

Ansøgningsfrister

 

Den næste ansøgningsfrist for Frivilligaktiviteter er: 

  • 4. oktober 2018 kl. 12.00 (dansk tid)

    For Large Scale EVS events: 
  • 5. april 2018 kl. 12.00 i Bruxelles (dansk tid)

Hvor finder jeg mere information?

Søg tilskud

Du søger om tilskud til Frivilligaktiviteter gennem Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Ansøgninger om tilskud til Large Scale EVS-events stiles direkte til EU’s Education, Audio-visual and Culture Executive Agency i Bruxelles.

 

Inspiration og projektresultater
Senest opdateret 16. juli 2018