Information for ansøgerorganisationer

Alt om betingelserne for at være ansøgerorganisation under Erasmus+ Frivilligaktiviteter (tidligere EVS)

Nyt om Erasmus+ Frivilligaktiviteter (tidligere EVS), nu: Det Europæiske Solidaritetskorps

EU-Kommissionen har erstattet Erasmus+ Frivilligaktiviteter (tidligere EVS) med Det Europæiske Solidaritetskorps. Solidaritetskorpset ligger ikke under Erasmus+, men er sit eget selvstændige program. Vi henviser derfor til Styrelsens side om Det Europæiske Solidaritetskorps, mens denne side om information for ansøgerorganisationer kan betragtes som inspiration.

Partnere

Der kræves tre partnere for at etablere et volontørophold:

  • En volontør
  • En sendeorganisation
  • En værtsorganisation

Uanset antallet af sendeorganisationer og værtsorganisationer, volontører og aktiviteter skal der kun sendes én ansøgning per projekt. Derfor er det vigtigt, at der udpeges en projektkoordinator, som ansøger på vegne af alle projektpartnere. Projektkoordinatoren kan fx være en koordinerende organisation, værtsorganisationen eller sendeorganisationen i projektet.

Finansiering

Hvis ansøgningen godkendes kan ansøgerorganisationen få tilskud til forberedelse af opholdet, forsikring (ansvar og skade, men ikke indbo, se afsnit nedenfor), administration, kost og logi mm. Derudover får volontøren et fast beløb i lommepenge under hele opholdet og får et tilskud til sine rejseudgifter.

Forsikring

Alle volontører skal forsikres under deres ophold. Det er den koordinerende organisation i samarbejde med værts- og sendeorganisationen som er ansvarlig for at volontøren bliver forsikret.

Når ansøgningen er godkendt og kontrakten er underskrevet, vil den koordinerende og/eller værts- og sendeorganisationen få tilsendt en forsikringskode og de skal herefter sørge for at volontøren bliver forsikret under opholdet.

Fra den 1. August 2015 skal Erasmus+ volontører forsikres hos CIGNA. Se mere om forsikringen her:

Akkreditering af organisationer

Frivilligaktiviteterne bygger på, at der skal være en sende- og en værtsorganisation, der sammen med volontøren forbereder og gennemfører opholdet. Alle organisationer, der ønsker at sende en volontør af sted, eller ønsker at være vært for en volontør, skal akkrediteres af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

For at kunne blive akkrediteret skal organisationen følge Erasmus+-frivilligcharteret. Godkendelsen er en betingelse for at kunne deltage og skal sikre en ensartet kvalitet og standard. Den officielle godkendelse kan gælde for den resterende program periode, men organisationen kan miste akkrediteringen, hvis reglerne ikke bliver overholdt.

Hvordan bliver man akkrediteret?

Rent praktisk foregår det ved, at man udfylder et online akkrediteringsskema (Quality Label - ESC52). Du skal have et EU login for at tilgå skemaet.

Skemaet indsendes online til Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Vi behandler ansøgningen inden for cirka 6 uger. Behandlingen indebærer bl.a. to telefoninterviews. Kan organisationen godkendes, får den tildelt et nummer, som så skal bruges ved alle fremtidige ansøgninger om projekter.

Online Linguistic Support

Organisationer, der vil modtage udenlandske frivillige skal søge om Online Linguistic Support (OLS) til deres indkommende volontører. 

OLS støtter sprogindlæring for Erasmus+ mobilitet deltagere (herunder Erasmus+: Frivilligaktiviteter), og består af en sprogtest for at vurdere volontørernes sproglige færdigheder på det fremmedsprog, de skal bruge på mobilitetsopholdet, og et online sprogkursus for at forbedre deres sproglige kompetencer.

Survival Guide til udenlandske frivillige

Til udenlandske frivillige i Danmark har Styrelsen for Forskning og Uddannelse sammensat en survival guide (på engelsk), der giver en let og overskuelig guide til livet i Danmark.

Her gennemgås blandt andet, hvad et CPR-nummer er for noget, og hvordan man fejrer nytårsaften i Danmark.

Guiden kan downloades til fri afbenyttelse og henvender sig til unge, der kommer til Danmark for at lave frivilligt arbejde gennem Erasmus+.

Senest opdateret 12. november 2018