Gå til indhold

Rapport om effekten af ungdomsudveklinger gennem Erasmus+: Ungdom

En ny rapport fra 2017 udarbejdet af det europæiske forskningsnetværk RAY viser, at ungdomsudvekslinger gør en positiv forskel for unge og professionelle, der arbejder med unge.

En udveksling i Europa gør unge mere åbne over for EU og tolerante over for andre kulturer. Det viser en ny undersøgelse, som måler effekten af den uformelle læring, som unge opnår ved at deltage i europæiske ungdomsprojekter med tilskud fra Erasmus+. En spørgeskemaundersøgelse, hvor 244 projektdeltagere og 42 projektledere deltager, danner udgangspunkt for resultaterne.

Om RAY

Research-based Analysis and Monitoring of Erasmus+: Youth in Action Programme (RAY) er en frivillig sammenslutning af 31 nationale kontorer for Erasmus+: Ungdom i 29 lande. Netværket gennemfører løbende følgeforskning af projekter, der har fået tilskud fra programmet. 

RAY blev dannet i 2008. Det danske kontor for Erasmus+ blev medlem af forskningsnetværket i 2015.

I 2016 har RAY gennemført tre spørgeskemaundersøgelser blandt projektdeltagere og projektledere inden for ungdomsområdet. I den danske del af den første undersøgelse indgår besvarelser fra 244 projektdeltagere og 42 projektledere.

Netværket gennemfører også detaljerede undersøgelser med henblik på at belyse læringsmæssige forhold og langtidsvirkninger af projektdeltagelsen.

Ved interesse for tidligere RAY-rapporter udarbejdet i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet venligst kontakt ungdom@ufm.dk..

Kontakt

Mai Hostrup Brunse
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 89 01
Email: mhb@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 10. november 2021

Afsendere