Gå til indhold

Hent inspiration til dit projekt

Topbillede
Her kan du hente inspiration og finde relevant information på området for ungdomsorganisationer.

Projekteksempler

Informationsmateriale

Nyhedsbrev

Nyttige links

Analyser og statistik

Hvordan har coronarestriktionerne påvirket gennemførelsen af internationale projekter med unge frivillige? Læs om, hvordan tre organisationer fik uventede positive effekter af den nødtvungne omlægning af deres projekt i RAY-COR rapporten Det frivillige ungdomsarbejde og coronapandemien udgivet i slutningen af 2021.

Hvilken effekt har det at deltage i frivilligt projektarbejde på ungdomsområdet? Læs om de unge frivilliges og ungdomsarbejdernes erfaringer med at deltage i Erasmus+ projekter i perioden 2015-2020 i RAY-MON rapporten fra 2020.

En ny rapport fra Europa-Kommissionen belyser udbyttet for organisationer ved at have en europæisk volontør tilknyttet.

En udveksling i et andet land gør unge mere åbne over for EU og tolerante over for andre kulturer. Det viser en ny rapport, som måler effekten af den uformelle læring, som unge opnår ved at deltage i ungdomsprojekter med tilskud fra Erasmus+.

Europæisk ungdomsarbejde har en positiv indvirkning på flere af de udfordringer, som unge europæere oplever. Især styrker ungdomsarbejdet forbindelsen mellem uddannelse og job. Rapporten er udgivet i 2015.

Analyse viser, at internationale mobilitetsprojekter har positiv effekt på unge med færre muligheder. Analysen er fra 2015.

Rapport afdækker europæiske succeser samt de største udfordringer på ungdomsområdet. Rapport udgivet af Europa-Kommissionen i 2015.

Rapport fra ’European Youth Work Convention’, som fandt sted i Bruxelles 2015.

Ny rapport fra Eurydice, 2016

Senest opdateret 25. januar 2022