Gå til indhold

Tværnationale initiativer for unge

Her kan du læse mere om, hvad du kan få tilskud til og under hvilke betingelser

Tværnationale initiativer for unge

Unge mellem 13 og 30 år, som er tilknyttet en ungdomsorganisation eller en uformel ungdomsgruppe, kan søge om tilskud til et projekt under Tværnationale initiativer for unge.

Oversigt_fra_postkort.PNG

Hvad er Tværnationale initiativer for unge?

Tværnationale initiativer for unge er et strategisk partnerskab, der ikke behøver at omfatte mere end to organisationer eller grupper fra to forskellige programlande. Det forventes, at projektet har en positiv og blivende effekt på de deltagende organisationer og på de personer, som er direkte involveret i projekterne. Derudover skal dit projekt have et eller flere af følgende formål:

 • skabe social inklusion
 • bekæmpe arbejdsløshed blandt unge
 • øge folkesundheden
 • styrke unges identitet som aktive EU-borgere.  

Læs mere i Erasmus+ programguidens afsnit om ”Strategic Partnerships in the Fields of Education Training and Youth”:

Hvem kan søge?

Er du mellem 13 og 30 år, og er du tilknyttet en ungdomsorganisation eller en uformel ungdomsgruppe, så kan du søge om tilskud til dit projekt under kategorien Tværnationale initiativer for unge. 

Som formelt uddannelsessted kan I søge om tilskud i Erasmus+ Ungdom, men for at kunne blive indstillet til tilskud kræver det, at aktiviteten i jeres projekt foregår uden for normal skoletid, inddrager ikke-formelle/uformelle metoder og ikke er en del af pensum. Såfremt I som formelt uddannelsessted ikke opfylder de oplistede krav, men stadig ønsker at søge tilskud til et projekt i Erasmus+, henviser vi til de andre sektorer.

Hvorhen?

Følgende lande er Erasmus+-programlande inden for EU:

Belgien

Grækenland

Luxemburg

Spanien

Bulgarien

Holland

Malta

Storbritannien

Cypern

Irland

Polen

Sverige

Danmark

Italien

Portugal

Tjekkiet

Estland

Kroatien

Rumænien

Tyskland

Finland

Letland

Slovakiet

Ungarn

Frankrig

Litauen

Slovenien

Østrig

 

Følgende lande er programlande uden for EU, som I også kan samarbejde med:

FYROM (Den tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien)

Liechtenstein

Serbien

Island

Norge

Tyrkiet

Hvis jeres projekt involverer en partner fra Schweiz, skal det schweiziske nationale agentur for Erasmus+ betale for den schweiziske partners aktiviteter.

Hvor længe?

Strategiske Partnerskaber på ungdomsområdet, herunder Tværnationale initiativer for unge, kører mellem seks måneder og tre år.

Hvor mange penge?

Det totale beløb til rådighed inden for Erasmus+ Ungdom i Danmark i 2019 er cirka 3 millioner euro. I 2018 har de enkelte tilskudsmodtagere i Danmark modtaget bevillinger mellem 174.000 og 282.000 euro til projekter inden for Strategiske partnerskaber.

Eksempler på Tværnationale initiativer for unge

Her finder du projekteksempler, informationsmateriale, nyhedsbrev, statistik, databaser og nyttige links til inspiration for jeres ansøgning:

Det kan også inspirere at se, hvem der tidligere har fået tilskud til hvilke projekter:

   Besøg os på Facebook

    

   Hvordan ansøger jeg?

   Du skal søge om tilskud gennem Uddannelses-og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

    

   Senest opdateret 19. november 2020