Gå til indhold

Ungdomsdialogprojekter

Her kan du læse mere om, hvad du kan få tilskud til og under hvilke betingelser

Ungdomsdialogprojekter via Erasmus+


Få tilskud til at afholde møder og seminarer, som har til formål at fremme det europæiske samarbejde på ungdomsområdet. 

 Ungdomsdialogprojekter

Hvad er Ungdomsdialogprojekter?

Et ungdomsdialogprojekt er en struktureret dialog mellem ungdomsgrupper og -organisationer på den ene side og beslutningstagere og eksperter på ungdomsområdet på den anden. Følgende aktiviteter kan afvikles under ungdomsdialogprojekter

 • Arrangementer designet til at unge bliver informeret, debatterer og aktivt går i dialog med beslutningstagere om emner, der er relevante i forhold til politikudvikling og EU’s ungdomsstrategi
 • Forberedende møder op til de officielle ungdomskonferencer hvert halve år i det medlemsland, der har EU-formandsskabet
 • Begivenheder der fremmer information og debat om emner inden for politikudvikling på ungdomsområdet i forbindelse med European Youth Week
 • Undersøgelser der afdækker unges behov for aktiv deltagelse i demokratiet og civilsamfundet
 • Møder, informationsevents eller debatter, hvor unge og beslutningstagere diskuterer deltagelse i demokratiet og civilsamfundet
 • Begivenheder hvor man simulerer centrale demokratiske institutioners funktioner og beslutningstagernes rolle inden for disse rammer

Et ungdomsdialogprojekt skal inkludere mindst 30 unge mellem 13 og 30 år. De unge skal lede aktiviteterne og være involveret i alle faser af projektet - fra forberedelse til opfølgning.

Læs mere i Erasmus+ programguide:

Hvem kan søge?

Ungdomsdialogprojekter er rettet mod unge mellem 13-30 år, samt beslutningstagere og eksperter på ungdomsområdet. En organisation fra et programland kan søge om tilskud. I projekter med mere end en deltagerorganisation søger én organisation på vegne af hele projektet. 

Som formelt uddannelsessted kan I søge om tilskud i Erasmus+ Ungdom, men for at kunne blive indstillet til tilskud kræver det, at aktiviteten i jeres projekt foregår uden for normal skoletid, inddrager ikke-formelle/uformelle metoder og ikke er en del af pensum. Såfremt I som formelt uddannelsessted ikke opfylder de oplistede krav, men stadig ønsker at søge tilskud til et projekt i Erasmus+, henviser vi til de andre sektorer.

Hvorhen?

Følgende lande er Erasmus+-programlande inden for EU:

Belgien

Grækenland

Luxemburg

Spanien

Bulgarien

Holland

Malta

Storbritannien

Cypern

Irland

Polen

Sverige

Danmark

Italien

Portugal

Tjekkiet

Estland

Kroatien

Rumænien

Tyskland

Finland

Letland

Slovakiet

Ungarn

Frankrig

Litauen

Slovenien

Østrig

 

Følgende lande er programlande uden for EU, som I også kan samarbejde med:

FYROM (Den tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien)

Liechtenstein

Serbien

Island

Norge

Tyrkiet

Hvis jeres projekt involverer en partner fra Schweiz, skal det schweiziske nationale agentur for Erasmus+ betale for den schweiziske partners aktiviteter.

Hvor længe?

Det samlede projekt kan forløbe over en periode fra 3 til 24 måneder.

Hvor mange penge?

Det totale beløb til rådighed inden for Erasmus+ Ungdom i Danmark i 2019 er cirka 3 millioner euro. I 2018 har de enkelte tilskudsmodtagere i Danmark modtaget bevillinger mellem 16.000 og 50.000 euro til projekter inden for Ungdomsdialogprojekter.

Eksempler på Ungdomsmøder

Her finder du projekteksempler, informationsmateriale, nyhedsbrev, statistik, databaser og nyttige links til inspiration for jeres ansøgning:

Det kan også inspirere at se, hvem der tidligere har fået tilskud til hvilke projekter:

 Besøg os på Facebook

   

  Hvordan ansøger jeg?

  Du skal søge om tilskud gennem Uddannelses-og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

  Senest opdateret 11. januar 2021