Erasmus+ Ungdom - Ungdomsudveksling

Arbejder du med unge i alderen 13-30 år? Og vil du give dem en oplevelse for livet, samtidigt med, at de lærer noget om andre lande og andre kulturer? Så kan du søge om tilskud gennem Erasmus+.
Kontakt
Sanne Margrethe de Fine Licht Raith
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 84
Email: smr@ufm.dk

 

Næste ansøgningsfrist er den 5. februar 2019 kl. 12.00 (dansk tid)

Hvad

Gennem ungdomsudvekslinger kan en række forskellige typer af organisationer og andre aktører med tilknytning til ungdomsområdet få tilskud til at sende grupper af unge på udvekslingsophold i et eller flere programlande eller nabopartnerlande. En ungdomsudveksling giver unge mulighed for at opleve andre kulturer, udvikle sociale og faglige kompetencer og få en oplevelse for livet. Udvekslinger kan vare mellem 5 og 21 dage og skal ske i et samarbejde mellem to eller flere lande, hvor de unge arbejder med et emne af fælles interesse.

Hvem

Unge i alderen 13-30 år.

Hvordan

Organisationer og andre aktører på ungdomsområdet søger om tilskud på vegne af grupper af unge. Nedenfor kan du finde mere information om ansøgningsprocessen.


 

Billede Ungdomsudvekslinger

Tilskud og ansøgning 

Organisationer og andre aktører på ungdomsområdet kan få tilskud til at sende grupper af mindst 16 og højst 60 unge afsted på udvekslingsophold i et eller flere EU-programlande eller nabopartnerlande. Gruppen kan være underinddelt i mindre grupper på ned til fire unge. Der skal være mindst én gruppeleder, og gerne flere, til at ledsage gruppen. Gruppeledere tæller ikke med i de 16-60 deltagere.

Der kan maksimalt opnås tilskud til ét projekt pr. aktion pr. ansøgningsfrist.

NB: Denne aktivitet kan indgå i en kombineret ansøgning med de to andre mobilitetsaktiviteter på ungdomsområdet, nemlig:

Bevis for de kompetencer de unge projektdeltagere udvikler i en Ungdomsudveksling - hjælp dem med at udfylde et Youthpass:

Aktivitetens varighed

Det samlede projekt kan løbe over en periode fra tre måneder til to år. Den enkelte ungdomsgruppe sendes ud i mindst 5 og højst 21 dage (eksklusiv rejsetid) i løbet af projektperioden.

Hvem kan søge?

Ungdomsgrupper, private organisationer, offentlige organisationer og europæiske paraplyorganisationer på ungdomsområdet samt erhvervsvirksomheder med CSR-aktiviteter på ungdomsområdet. Bemærk at enkeltpersoner ikke kan søge om tilskud.

Ansøgningsfrister

Den næste ansøgningsfrist for denne aktion er: 

5. februar 2019 kl. 12.00 (dansk tid) for projekter med start mellem 1. maj og 30. september 2019.

Læs før du søger

Inden du søger, bør du orientere dig i Erasmus+ programguiden. Vær særlig opmærksom på afsnittet "Mobility project for young people and youth workers".

 

Sådan søger du om tilskud

Du skal søge om tilskud gennem Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

Inspiration og projektresultater
Senest opdateret 17. december 2018