Du er her: Forside Uddannelse Tilskud til udveksling og internationale projekter Erasmus+ Videregående uddannelse Administrer dit Erasmus+ Videregående tilskud Mobilitetsprojekter Administrer et Erasmus+ Videregående mobilitetsprojekt fra 2019 - Den Internationale Dimension

Administrer et Erasmus+ Videregående mobilitetsprojekt fra 2019 - Den Internationale Dimension

Har du fået tilskud til et mobilitetsprojekt i 2019? Her finder du de dokumenter, du skal bruge til at administrere dit tilskud.

Bilag til kontrakten

Din kontrakt henviser til disse tre dokumenter. Det er de regler, du skal følge, når du administrerer Erasmus+ projektet.


Aftalebilag

Aftalebilag er de dokumenter, du skal bruge til at administrere dit Erasmus+ projekt mellem dig og projektdeltagerne.

Grant Agreement

Interinstitutional Agreement

Learning Agreement for Studies/Traineeships

Mobility Agreement for Staff Teaching/Training


Administrative dokumenter

De administrative dokumenter hjælper dig, når du afrapporterer dit tilskud i Mobility Tool+.

Se også ressourceområdet for KA107, hvor der kan findes hjælp til den praktiske projektadministration vedr. visum, samarbejdet med partnerne m.m.:


Programme Guide

Alle regler for et Erasmus+ Videregående mobilitetsprojekt 2019 findes i Programme Guide.


Mobility Tool +

Mobility Tool+ er systemet til at administrere dit Erasmus+ projekt.

Bilagskontrol

I henhold til anneks III i din kontrakt kan jeres projekt blive udtaget til bilagskontrol efter indsendelse af slutrapport. I skemaet ”bilag til desk check” finder du oplysninger om den dokumentation, som skal indsendes ved en eventuel bilagskontrol af jeres projekt. Samtidig med indsendelse af bilag udfylder du skemaet ”bilag til desk check”. Dermed sikrer du dig, at alle nødvendige bilag bliver indsendt.


ORS - Organisation Registration System

I Organisation Registration System registreres oplysninger om organisationer, der søger om tilskud, eller som er partnere i et Erasmus+ projekt.

Se her, hvordan du f.eks. ændrer kontaktperson eller uploader dokumenter i Organisation Registration System.


Erasmus+ Guides      

International Credit Mobility (KA107)-håndbogen er det væsentligste hjælpeværktøj til projektstyring i KA107-projekter. Her kan du finde svar på de fleste spørgsmål, som ikke besvares af Erasmus+ Programguiden.


 Formidling af dit projekt

Formidling af Erasmus+ projektet er en del af administrationen.


Klagevejledning       

Du har mulighed for at klage over denne afgørelse til Uddannelses- og Forskningsministeriets departement (www.ufm.dk). En klage skal indgives direkte til Uddannelses- og Forskningsministeriets departement og bør angive, at der er tale om en klage over en afgørelse i henhold til ”Erasmus+”.


Hjælp til administration       

Har du spørgsmål til  afrapportering eller bilag, kontakt

Har du spørgsmål vedr. evt. ændringer i jeres godkendte projekt, kontakt


Senest opdateret 04. august 2020