Du er her: Forside Uddannelse Tilskud til udveksling og internationale projekter Erasmus+ Videregående uddannelse Administrer dit Erasmus+ Videregående tilskud Mobilitetsprojekter Administrer et Erasmus+ Videregående mobilitetsprojekt fra 2016 - den internationale dimension

Administrer et Erasmus+ Videregående mobilitetsprojekt fra 2016 - den internationale dimension

Har du fået tilskud til mobilitetsprojekter (KA107) i 2016? Her på siden finder du dokumenter til administration af dit tilskud og projekt.
Forsikring

Den udsendende institution har ansvar for at kontrollere og sikre, at Erasmus+ deltagere har en passende forsikringsdækning.

Klagevejledning

Du har mulighed for at klage over denne afgørelse til Uddannelses- og Forskningsministeriets departement (www.ufm.dk). En klage skal indgives direkte til Uddannelses- og Forskningsministeriets departement og bør angive, at der er tale om en klage over en afgørelse i henhold til ”Erasmus+”.

Senest opdateret 27. marts 2018