Du er her: Forside Uddannelse Tilskud til udveksling og internationale projekter Erasmus+ Videregående uddannelse Administrer dit Erasmus+ Videregående tilskud Mobilitetsprojekter Administrer et Erasmus+ Videregående mobilitetsprojekt fra 2017 - den internationale dimension

Administrer et Erasmus+ Videregående mobilitetsprojekt fra 2017 - den internationale dimension

Har du fået tilskud til et mobilitetsprojekt (KA107) i 2017? Her på siden finder du relevante dokumenter til administration af dit tilskud.
Formidling af dit projekt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lisbet Crone Markussen på

Forsikring

Den udsendende institution har ansvar for at kontrollere og sikre, at Erasmus+ deltagere har en passende forsikringsdækning.

Klagevejledning

Du har mulighed for at klage over denne afgørelse til Uddannelses- og Forskningsministeriets departement (www.ufm.dk). En klage skal indgives direkte til Uddannelses- og Forskningsministeriets departement og bør angive, at der er tale om en klage over en afgørelse i henhold til ”Erasmus+”.

Senest opdateret 19. januar 2019