Erasmus+ Videregående strategisk partnerskab

Videregående uddannelsesinstitutioner og andre organisationer kan gå sammen om at søge om tilskud til et strategisk partnerskab og arbejde for bedre videregående uddannelser i Europa.
Kontakt
Anne Marie Logue
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 89 21
Email: amlo@ufm.dk

Hvad

Mindst tre organisationer fra tre forskellige programlande indgår et strategisk partnerskab. Partnerskabet udnytter organisationernes fælles ekspertise og viden til at styrke kvaliteten af videregående uddannelser på tværs af landegrænser og fremme transnationalt og europæisk samarbejde på alle niveauer inden for uddannelsesverdenen.

Hvem

Rettet mod alle organisationer, der har tilstrækkelig ekspertise og viden til at indgå i et europæisk projekt til gavn for de videregående uddannelser.

Hvordan

En organisation fra et programland søger på vegne af hele partnerskabet.

Tilskud og ansøgning


Aktiviteter

Generelle mål med strategiske partnerskaber

Strategiske partnerskaber forventes at have en positiv og blivende effekt på de deltagende organisationer, på uddannelsessystemerne og på de personer som er direkte involveret i projekterne. Alle partnerskaber, uanset sektor, forventes at have en effekt i forhold til en række generelle prioriteter, som er defineret ved at give europæisk merværdi og øge bæredygtigheden af det samlede europæiske uddannelsesområde.

Særlige mål for partnerskaber på området for videregående uddannelser

Som noget særligt for projekter rettet mod videregående uddannelser vil der blive givet prioritet til de, der har til formål at bidrage til en modernisering af de videregående uddannelsessystemer i Europa (som beskrevet i EU’s reformstrategi for videregående uddannelser fra 2011) eller bidrage til implementeringen af ’Åbning af uddannelsessektoren’ (Kommissionens initiativ fra 2013).

Dette kan strategiske partnerskaber f.eks. gøre ved at:

  • tilpasse curriculum til arbejdsmarkedets behov og udvikle studerendes generelle kompetencer såsom entreprenørskab,
  • udvikle innovative strategier til at øge mobilitet eller fjerne barrierer for mobilitet i videregående uddannelse,
  • styrke samarbejdet mellem uddannelse, forskning og erhvervsliv,
  • øge antallet af dimittender og udvide deltagelse og færdiggørelse for underrepræsenterede grupper, fremme livslang læring gennem fleksible læringsveje samt udvikle nye måder hvorpå videregående uddannelsesinstitutioners sociale ansvar kan øges,
  • fremme integrationen af en større variation af studiemåder gennem nye former for personaliseret læring, strategisk brug af open educational resources (OER), virtuel mobilitet og virtuelle læringsplatforme,
  • stimulere internationaliseringen af Europas videregående uddannelsessystemer i og uden for Europa.  

Desuden kan projektet inkludere videreuddannelse, undervisning og læringsaktiviteter, når disse aktiviteter støtter projektets slutmål.

Aktivitetens varighed

Et partnerskab varer mellem 24 og 36 måneder.

Ansøgningsfrist

Næste ansøgningsfrist forventes i marts 2020.

Der er én årlig ansøgningsfrist.

Læs før du søger

Til brug for din ansøgning får du også brug for at nærlæse Erasmus+ programguidens afsnit: ”Strategic Partnerships in the Fields of Education, Training and Youth” på s. 106-127.

Her finder du blandt andet:

  1. Vurderingskriterierne, s. 115-116
  2. Budgetregler og landesatser for tilskud, s. 120-127

En mere detaljeret redegørelse for forberedelsen af et strategisk partnerskabsprojekt finder du desuden i Erasmus+ programguiden under Annex I, s. 290-300.

Hvordan ansøger jeg?

Du skal søge om tilskud gennem Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

 

Senest opdateret 01. april 2019