Gå til indhold

Strategiske partnerskaber

Vil I arbejde for bedre videregående uddannelser i Europa? Videregående uddannelsesinstitutioner og andre organisationer kan indgå i et strategisk partnerskab og søge tilskud til udviklingsarbejde.
Kontakt
Anne Marie Logue
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 89 21
Email: amlo@ufm.dk
Iben Wirth Carlsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 42
Email: iwc@ufm.dk

Erasmus+ Strategiske partnerskaber for videregående uddannelser

Et strategisk partnerskab omfatter mindst tre organisationer fra tre forskellige programlande, der går sammen om et projekt. Med et strategisk partnerskab udnytter de forskellige partnere hinandens erfaringer og styrker i et fælles øjemed – at styrke kvaliteten af videregående uddannelser på tværs af landegrænser samt at fremme europæisk samarbejde.

Europa-Kommissionen har afsat ekstra midler til strategiske partnerskaber med fokus på digitalisering. Ansøgningsfristen er d. 29. oktober klokken 12:00

 

Hvad er et strategisk partnerskab?

Et strategisk partnerskab er et samarbejde på tværs af landegrænser om udviklingsinitiativer og videndeling.

For projekter inden for videregående uddannelser gives der prioritet til de projekter, der bidrager til at opnå målene for det europæiske uddannelsesområde, herunder særligt initiativerne Europæiske Universiteter og det europæiske studiekort. Derudover prioriteres projekter, som bidrager til modernisering af de europæiske videregående uddannelsessystemer (jf. ”the renewed EU Agenda for higher education” fra maj 2017).

Strategiske partnerskaber forventes at have positiv og blivende effekt på de deltagende parter, på uddannelsessystemerne og de personer, der er involveret i projekterne. Alle strategiske partnerskaber skal bidrage med europæisk merværdi og øget bæredygtighed af det samlede europæiske uddannelsesområde.

Strategiske partnerskaber kan blandt andet omhandle udvikling af analyser, policy anbefalinger, nye undervisnings- og arbejdsformer, læringsmaterialer, curricula eller test af ny, innovativ praksis.

Hvem kan søge?

Alle typer af institutioner, organisationer og virksomheder, der vil indgå i et projekt til gavn for kvaliteten af videregående uddannelser på tværs af landegrænser.

Strategiske partnerskaber skal involvere mindst tre partnere fra tre forskellige programlande. En organisation kan indgå i flere partnerskaber pr. ansøgningsrunde. En organisation fra et programland søger som koordinator på vegne af hele partnerskabet.

Lande der kan samarbejdes med i Erasmus+ strategiske partnerskaber:

Belgien

Grækenland

Liechtenstein Portugal Sverige
Bulgarien Holland Litauen Rumænien Tjekkiet
Cypern Irland Luxembourg Serbien Tyrkiet
Danmark Island Malta Slovakiet Tyskland
Estland Italien Nordmakedonien Slovenien Ungarn
Finland Kroatien Norge Spanien Østrig
Frankrig Letland Polen Storbritannien

Hvor længe?

Varigheden af et strategisk partnerskab er 24 – 36 måneder.

Hvor mange penge?

Der var afsat ca. 3,2 mio. euro. til strategiske partnerskaber inden for videregående uddannelser i Erasmus+ programmet i Danmark i 2019. 

Det enkelte projekt kan maksimalt modtage 450.000 euro i tilskud. I 2019 blev der inden for det videregående uddannelsesområdet uddelt mellem 63.000 og 448.000 euro til strategiske partnerskaber.

Tilskud gives efter aktiviteter, der begrundes i ansøgningen. Der kan søges tilskud til:

  • Administration og implementering af projektet
  • Transnationale projektmøder
  • Arbejdstid til udvikling af innovative resultater (”intellectual outputs”), f.eks. materiale, metoder, it-værktøjer, osv.
  • Transnationale lærings- og undervisningsaktiviteter
  • Arrangementer til formidling af projektresultater
  • Særlige udgifter til f.eks. specialistarbejde og teknisk udstyr
  • Ekstra udgifter for deltagere med særlige behov

Ansøgningsfrist

Næste ansøgningsfrist er d. 29. oktober 2020 klokken 12.00

Til din ansøgning bør du nærlæse Erasmus+ programguidens afsnit ”Strategic Partnerships in the Fields of Education, Training and Youth” på s. 100 – 124.

Eksempler på strategiske partnerskaber

Her finder du blandt andet informationsmateriale, nyttig data og links til inspiration for ansøgningen.

 

Du søger om tilskud til strategiske partnerskaber gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig igennem ansøgningsprocessen på hjemmesiden.

Senest opdateret 15. oktober 2020