Erasmus+ Videregående uddannelse Videnalliancer

Med Erasmus+ Videnalliancer kan videregående uddannelsesinstitutioner samarbejde med erhvervslivet om innovation.
Kontakt
Rikke Brunsgaard Andersen
Orlov
Tlf.: +45 72 31 88 94
Email: rba@ufm.dk

Hvad

En Videnalliance er et transnationalt samarbejde mellem institutioner for videregående uddannelse og erhvervslivet. Formålet er at skabe innovation i de videregående uddannelser og erhvervslivet, øget udveksling af viden mellem videregående uddannelser og erhvervslivet samt udvikling af kompetencer inden for iværksætteri.

Hvem

Relevante medarbejdere, undervisere, forskere og studerende fra de deltagende organisationer.

Hvordan

Videnalliancer omfatter mindst seks uafhængige organisationer fra mindst tre programlande – heraf mindst to institutioner for videregående uddannelse og mindst to virksomheder fra den private sektor. Organisationer fra partnerlande kan også deltage. En af de seks organisationer fra programlande ansøger om tilskud på vegne af hele alliancen.

 

Tilskud og ansøgning


Aktiviteter

En Videnalliance kan søge om tilskud til nedenstående aktiviteter under Erasmus+

  1. Innovationsprojekter mellem videregående uddannelsesinstitutioner og erhvervsvirksomheder. Det kan involvere udvikling af nye undervisningsformer på de videregående uddannelsesinstitutioner, uddannelsesprogrammer til virksomhederne, udvikling af fælles løsninger på vanskelige problemstillinger inden for et bestemt felt, af produkter og processer
  2. Udvikling af iværksætter-kompetencer. Her tænkes der bl.a. på samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv for at udvikle studieretninger, der særligt egner sig til praksisorienteret, kreativ udvikling af nye services, produkter og prototyper
  3. Videnudveksling mellem virksomheder og uddannelsesinstitutionerne. Det kan eksempelvis dreje sig om at lægge en del af et curriculum i en virksomhed, involvering af virksomhedernes medarbejdere i undervisning eller udveksling af studerende, undervisere og medarbejdere.

Deltagende institutioner for videregående uddannelse fra et EU-programland skal være godkendt under Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).  Du kan læse mere om ECHE her:

Ud over private virksomheder og institutioner for videregående uddannelser kan en lang række organisationer bringes ind i alliancen som deltagere.

Aktivitetens varighed

Det samlede projekt kan forløbe over to eller tre år og involvere aktiviteter af forskellig varighed.

Ansøgningsfrist

Næste ansøgningsfrist er i slut februar 2019.

Læs før du søger

Til brug for din ansøgning får du også brug for at nærlæse Erasmus+ programguidens afsnit: ”Knowledge Alliances” på s. 139-140.

Her finder du blandt andet vurderingskriterier og budgetregler og landesatser for tilskud.

 

Dansk deltagelse i godkendte Videnalliancer

 
Danske institutioner deltager i år i 6 af de i alt 30 godkendte Videnalliancer.

Hvordan ansøger jeg?

En organisation fra et EU-programland ansøger om tilskud på vegne af hele alliancen hos the Education, Audio-visual and Culture Executive Agency (EACEA) i Bruxelles.

 

Afrapportering med Mobility Tool
Senest opdateret 07. maj 2019