Du er her: Forside Uddannelse Tilskud til udveksling og internationale projekter Nordplus Opslag Nordplus: Ansøgningsfristen for tilskud til forberedende besøg nærmer sig

Nordplus: Ansøgningsfristen for tilskud til forberedende besøg nærmer sig

Med tilskud til et forberedende besøg kan institutioner og organisationer mødes på tværs af de nordiske og baltiske lande for at planlægge et kommende projektsamarbejde og udarbejde en fælles ansøgning. Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2017.
Kontakt
Specialkonsulent
Telefon: +45 72 31 88 99
E-mail: mv@ufm.dk

Nyhed_ansøgningsfrist

Institutioner og organisationer, der planlægger at igangsætte et nordisk eller baltisk uddannelsesprojekt i 2018, kan nu søge om tilskud til forberedende besøg inden for Nordplus Junior, Nordplus Voksen og Nordplus Nordiske Sprog.

Et forberedende besøg giver institutionerne mulighed for at mødes for at udveksle projektidéer og forberede en fælles ansøgning til Nordplus ansøgningsrunden, der åbner den 1. februar 2018.

Ansøgningsfristen for tilskud til forberedende besøg er den 1. oktober 2017.

Nordplus Junior

Institutioner og organisationer, der arbejder med uddannelse og læring i børnehaver, grundskoler og ungdomsuddannelser kan søge om tilskud til rejse og ophold i forbindelse med forberedende netværksmøder med kommende samarbejdspartnere.

Formålet med projekter inden for Nordplus Junior er blandt andet at bringe nye idéer og perspektiver ind i undervisningen i grundskoler og ungdomsuddannelser samt at styrke den pædagogiske udvikling i børnehaver.

Nordplus Voksen

Alle typer af institutioner og organisationer, som arbejder med læring for voksne, kan søge om tilskud til rejse og ophold i forbindelse med forberedende netværksmøder med kommende samarbejdspartnere.

Projekter i Nordplus Voksen kan eksempelvis have som mål at styrke voksenlæring gennem udlandsophold i et andet nordisk og/eller baltisk land. Institutioner og organisationer kan også søge om tilskud til projektsamarbejde på tværs af lande med henblik på udveksling af viden og erfaring inden for et fælles tema.

Nordplus Nordiske Sprog

Nordplus Nordiske sprog giver støtte til etablering af netværk med aktører på sprogområdet eller forskellige projektsamarbejder inden for sprogområdet. Målet med Nordplus Nordiske Sprog er dels at støtte aktiviteter, som styrker børn og unges sprogforståelse i nordiske sprog, dels at udvikle materiale, metoder og strategier til at styrke nordisk sprogforståelse på alle niveauer i uddannelsessystemerne.

Det med småt

En forudsætning for at få tilskud til forberedende besøg er, at minimum to skoler/institutioner fra minimum to forskellige nordiske og/eller baltiske lande deltager i ansøgningen om det forberedende besøg. 

Det forberedende møde skal finde sted mellem tidspunktet for tildeling af tilskuddet og afslutningen af skoleåret 2017/2018. Et forberedende besøg kan maksimalt vare fem dage, inklusiv rejse. Tilskuddet udmåles på baggrund af faste satser, og der skal ikke medsendes et budget.

 

Frist og ansøgning

Ansøgninger skal indsendes elektronisk via Nordplus online ansøgningssystem Espresso. Ansøgningsskema vil være tilgængeligt den 1. september 2017 på Nordplusonline.org.Om Nordplus

Nordplus er Nordisk Ministerråds netværks- og mobilitetsprogram. Programmet giver tilskud til netværksetablering på tværs af de nordiske og baltiske lande med henblik på udveksling af viden og erfaring inden for et givent tema, emne eller udfordring.

Nordplus henvender sig til alle dele af uddannelsesområdet - fra børnehaver og grundskoler til videregående uddannelse og voksenuddannelse. Tre af programmerne er rettet mod bestemte sektorer i uddannelsessystemet, mens de to øvrige går på tværs af sektorerne. 

Nordplus omfatter de fem nordiske lande, Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island, selvstyreområderne Grønland, Færøerne og Åland samt de tre baltiske lande Estland, Letland og Litauen.

 

Ansøgningsfrist for tilskud til Nordplus projekter i 2018 

Næste ansøgningsfrist for tilskud gennem Nordplus er den 1. februar 2018. 

Hold dig opdateret om kommende frister på nordplusonline.org og i nyhedsbrevet Udsyn - Nyt om internationale uddannelsesprogrammer.

 

Senest opdateret 04. januar 2018