Gå til indhold

Den europæiske ungdomsuge 2021

Vores fremtid i vores hænder. Det er temaet for den europæiske ungdomsuge, som foregår på tværs af Europa den 24.-30. maj 2021.

Den europæiske ungdomsuge 2021

Vores fremtid i vores hænder

Den europæiske ungdomsuge afholdes hvert andet år, og i 2021 fejres ungdomsugen med arrangementer og kampagner over hele Europa. Ungdomsugen sætter fokus på, hvordan unge kan bidrage til at forme vores fremtid. I år foregår en stor del af ungdomsugen online, og begivenheder vil løbende blive annonceret på Europa-Kommissionens officielle hjemmeside for ungdomsugen. I Danmark sætter Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i løbet af ungdomsugen spot på de mange tilskudsmuligheder, der findes for unge i de to EU-programmer, Det Europæiske Solidaritetskorps og Erasmus+.

Gør en forskel både ude og hjemme

Både det Europæiske Solidaritetskorps og Erasmus+ støtter unge mennesker i at gøre en forskel både ude og hjemme ved at deltage i samfundet, bidrage til grønne prioriteter, udvikle digitale færdigheder og øge deres forståelse for inklusion og mangfoldighed.

Rejs ud som frivillig eller hjælp dit lokalsamfund

I Det Europæiske Solidaritetskorps kan unge mellem 18 og 30 år udføre frivilligt arbejde i Danmark eller et andet europæisk land, eller lave deres egne solidaritetsprojekter til gavn for lokalsamfund i hele Europa.

Mød unge fra andre lande eller lav en kampagne for klimaet

I Erasmus+ kan unge mellem 13 og 30 år deltage i ungdomsudvekslinger sammen med grupper af unge fra andre lande, eller gennemføre deres egne Youth Participation Activities, som kan bestå af kampagner, webinarer, workshops, debatter eller noget helt femte.

EU-strategien for unge og de 11 ungdomsmål

EU har udviklet en EU-strategi for unge og ønsker, at de engagerer sig og bliver aktive borgere i demokratiet og samfundet. Med til strategien hører 11 ambitiøse ungdomsmål:

 1. Gør EU relevant for de unge
 2. Stil alle køn lige
 3. Gør vores samfund rummelige
 4. Informér og gå i konstruktiv dialog med de unge
 5. Sørg for psykisk sundhed og trivsel
 6. Giv de unge i landdistrikterne bedre muligheder
 7. Sørg for gode jobs til alle unge
 8. Sørg for uddannelse af høj kvalitet
 9. Giv de unge mødesteder og mulighed for at deltage i demokratiet
 10. Skab et bæredygtigt og grønt Europa
 11. Gør ungdomsorganisationer og europæiske programmer tilgængelige for alle unge.

Afsendere