Du er her: Forside Uddannelse Tilskud til udveksling og internationale projekter Opslag 28,6 millioner euro til danske ansøgere i tilskudspuljen til Erasmus+ i 2018

28,6 millioner euro til danske ansøgere i tilskudspuljen til Erasmus+ i 2018

Uddannelsesinstitutioner og organisationer på tværs af sektorer kan nu søge om tilskud til europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter i 2018. Europa-Kommissionen har netop offentliggjort indkaldelse af forslag til projekter under Erasmus+. Derudover er programguiden for 2018 nu tilgængelig.
Kontakt
Cindy Maria Vinløv
Orlov
Tlf.: +45 72 31 88 94
Email: cmv@ufm.dk

 Erasmus+

I 2018 kan danske institutioner og organisationer søge om tilskud fra Erasmus+ til projekter om udlandsophold for elever, studerende, unge, undervisere og medarbejdere samt til samarbejdsprojekter på tværs af uddannelsessektorer og lande om blandt andet vidensdeling og innovation i uddannelsessystemet. Derudover kan der søges om tilskud til politikudvikling inden for ungdomsområdet. 

Erasmus+ ansøgningsrunden 2018 byder på en række nye tiltag og muligheder. Blandt andet vil der for studerende på de videregående uddannelser være nye muligheder for at gennemføre praktikforløb i udlandet, som er møntet på at styrke de studerendes digitale kompetencer og et nyt initiativ, 'ErasmusPro', skal tilskynde til længerevarende udlandsophold for elever i erhvervsuddannelserne. Endelig skal et nyt format for samarbejde om skoleudvekslinger gøre det nemmere for skoler at deltage i strategiske samarbejdsprojekter.

Der er afsat mere end 28,6 millioner euro til danske ansøgere, der søger om tilskud til mobilitets- og samarbejdsprojekter i 2018.

Erasmus+ programguiden

I programguiden for Erasmus+ kan du læse mere om mål og prioriteter for projekter og orientere dig i de forskellige tilskudsmuligheder for mobilitet, samarbejde og politikudvikling. Derudover indeholder programguiden detaljeret information om de økonomiske og administrative bestemmelser, der er forbundet med tildelingen af tilskud samt de tekniske oplysninger om ansøgnings- og vurderingsprocessen.

Hvem kan søge?

Erasmus+ giver tilskud til projekter inden for mobilitet og internationalt samarbejde i de videregående uddannelser og erhvervsrettede grund- og efteruddannelser såvel som i dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser. Derudover gives der tilskud til mobilitets- og samarbejdsprojekter inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning samt ungdomsaktiviteter og idræt.

Enkeltpersoner kan ikke søge om tilskud, men bør i stedet kontakte deres institution eller organisation.

Hold dig opdateret om frister til ansøgningsrunden 

Bemærk at ansøgningsfristerne for at søge om tilskud til mobilitetsprojekter og samarbejdsprojekter er forskellige. Vi vil derfor løbende indkalde ansøgninger til de enkelte aktiviteter under Erasmus+. Dette vil ske på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside, i nyhedsbrevet Udsyn – Nyt om internationale uddannelsesprogrammer og via vores LinkedIn-side. 

Ansøgningsprocessen foregår gennem et online ansøgningssystem, og link til ansøgningsskemaer findes på ansøgningssiden for Erasmus+:
www.ufm.dk/erasmusplus

 

Key Action 1: Mobilitet

Mobilitetsprojekter inden for ungdomsområdet 15. februar, 26. april og  4. oktober 2018 kl. 12.00
Mobilitetsprojekter inden for dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse, erhvervsrettet grund- og efteruddannelse, videregående uddannelse samt almen voksenuddannelse og folkeoplysning. 1. februar 2018 kl. 12.00
Erasmus Mundus Joint Masters Degrees 15. februar 2018 kl. 12.00

Key Action 2: Strategiske partnerskaber

Strategiske partnerskaber inden for ungdomsområdet 15. februar,
26. april og
4. oktober 2018 kl. 12.00
Strategiske partnerskaber inden for dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse, erhvervsrettet grund- og efteruddannelse, videregående uddannelse samt almen voksenuddannelse og folkeoplysning 21. marts 2018 kl. 12.00
Knowledge Alliances 28. februar 2018 kl. 12.00
Sector Skills Alliances 28. februar 2018 kl. 12.00
Capacity Building Projects inden for de videregående uddannelser 8. februar 2018 kl. 12.00
Kapacitetsopbygning på ungdomsområdet 8. marts 2018 kl. 12.00

Key Action 3: Politikudvikling

Ungdomsseminarer

15. februar, 26. april og 4. oktober 2018 kl. 12.00

Jean Monnet

Professorater, moduler,
støtte til institutioner, foreninger og netværk

22. februar 2018 kl. 12.00

Idrætsområdet

Partnerskaber inden for idrætsområdet 5. april 2018 kl. 12.00
Små partnerskaber inden for idrætsområdet 5. april 2018 kl. 12.00
Europæiske idrætsarrangementer 5. april 2018 kl. 12.00
Senest opdateret 22. december 2017