Du er her: Forside Uddannelse Tilskud til udveksling og internationale projekter Opslag Indkaldelse af ansøgninger om Charter for Erhvervsuddannelsesmobilitet 2019

Indkaldelse af ansøgninger om Charter for Erhvervsuddannelsesmobilitet 2019

Europa-Kommissionen har offentliggjort indkaldelse af ansøgninger om et Charter for Erhvervsuddannelsesmobilitet 2019.
Kontakt
Lars Møller Bentsen
International rådgiver
Tlf.: +45 72 31 89 26
Email: LMB@ufm.dk

Hvad er formålet med et charter?

 

Formålet med et charter er at tilskynde institutioner og organisationer inden for erhvervsuddannelserne, der har erfaring med at tilrettelægge mobilitetsophold for elever og medarbejdere, til at videreudvikle deres internationaliseringsstrategier. Organisationer, der i 2019 tildeles et Charter for Erhvervsuddannelsesmobilitet, vil fra 2020 få mulighed for at søge om tilskud til mobilitet på en forenklet måde. Bliver en institution akkrediteret ved ansøgningsrunden 2019, vil charteret gælde frem til udgangen af 2020, hvor en ny programperiode for Erasmus+ træder i kraft. Vi forventer, at charteret kan forlænges ind i den nye programperiode (fra 2021).

 Post-itspåtavle

 

Hvem kan søge?

a) Ansøgere skal have gennemført mindst 3 erhvervsuddannelsesmobilitetsprojekter under programmet om livslang læring 2007-2013 og/eller programmet Erasmus+. I et konsortium skal enten konsortiet som helhed eller hver enkelt organisation have gennemført mindst tre erhvervsuddannelsesmobilitets-projekter under programmet om livslang læring 2007-2013 og/eller programmet Erasmus+.

b) Forbruget af tilskudsmidler for de senest tre gennemførte projekter skal i gennemsnit være på mindst 80 % af det bevilgede budget. I et konsortium skal konsortiet som helhed eller hver enkelt organisation i gennemsnit have haft et forbrug af tilskudsmidler for de senest tre gennemførte projekter på 80% eller mere af det bevilgede budget.

Aktiviteter

Informationsmøde om ansøgning om VET Mobility Charter er blevet afholdt den 26. marts 2019.

Ansøgningsfrist

Fristen for at ansøge om et Charter for Erhvervsuddannelsesmobilitet er den 16. maj 2019 kl 12.00.

Information

Her kan du se, hvilke institutioner, der har modtaget et Charter for Erhvervsuddannelsesmobilitet:

Senest opdateret 12. august 2019