Opslag efter ansøgningsfrist

Her finder du opslag sorteret efter ansøgningsfrist med førstkommende øverst.
Indkaldelse af ansøgninger til Nordplus 2020
Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram, Nordplus, inviterer nordiske og baltiske institutioner og organisationer, som beskæftiger sig med uddannelse og læring, til at søge om tilskud i ansøgningsrunden for 2020.
Indkaldelse af ansøgninger til Centres of Vocational Excellence
Europa-kommissionen indkalder Erasmus+ ansøgninger til Centres of Vocational Excellence (CoVE) 2020 mellem udbydere af erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og netværk af lokale og regionale partnere.
Indkaldelse af forslag til projekter om Social inklusion og fælles værdier inden for almen uddannelse, erhvervsuddannelse og voksenuddannelse
Europa-Kommissionen indkalder Erasmus+-ansøgninger til projekter om Social inklusion og fælles værdier inden for almen uddannelse, erhvervsuddannelse og voksenuddannelse.