Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Tilskud til udveksling og internationale projekter Opslag Vil du bidrage til internationalisering af erhvervsuddannelserne i Danmark?

Vil du bidrage til internationalisering af erhvervsuddannelserne i Danmark?

National VET Team er en gruppe af eksperter, praktikere og fagpersoner, som understøtter arbejdet med internationalisering i EUD-sektoren. Vi søger nye medlemmer nu.
Kontakt
Mads Madsen Henriksen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 88 99
Email: mmh@ufm.dk

National VET Team er et forum, hvor vi vil skabe viden, udvikle metoder og bidrage med støtte til danske erhvervsuddannelsers internationale aktiviteter. Teamet skal bestå af praktikere og fagpersoner, som er parate til at dele deres viden og erfaringer. Deltagerne udpeges for et år ad gangen, hvor vi beskæftiger os med et specifikt tema relateret til erhvervsuddannelsernes internationale aktiviteter. National VET Team er hjemmehørende i det danske nationale agentur for Erasmus+ i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Det er et nyt initiativ i programperioden for Erasmus+ for 2021-2027.

Styrelsen skal til at sætte det første National VET Team i gang, og temaet for gruppen bliver ’blended mobility’, som er en blanding af fysisk og virtuel international mobilitet. Arbejdet vil tage udgangspunkt i en undersøgelse om ’blended mobility’, som bliver offentliggjort i slutningen af året. Viden, praksis og erfaringer fra undersøgelsen skal omsættes til vejledninger og redskaber som kan bruges i Erasmus+ mobilitetsprojekter, hvor ’blended mobility’ kan være med til at styrke kvaliteten og arbejdet med inklusion.

Vi søger medlemmer, som blandt andet har:

  • Praktisk erfaring med internationalt mobilitetsarbejde
  • Viden om digital læring og undervisning
  • Lyst til at bidrage til internationalisering af erhvervsuddannelserne
  • Brænder for at udvikle redskaber til gavn for andre
  • Erfaring med virtuel- eller ’blended mobility’

Vi tilbyder mulighed for:

  • at være med til udvikle konkrete redskaber til erhvervsskolesektoren
  • at komme helt tæt på den nyeste viden om ’blended mobility’
  • deltagelse i et internationalt netværk
  • deltagelse i internationale konferencer

Hvad skal gruppen arbejde med?

Det danske National VET Team skal, i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, definere, hvilke konkrete produkter der skal udarbejdes. Eksempler på produkter kunne være at udvikle vejledninger, anbefalinger og redskaber til brug for erhvervsskoler, som arbejder med ’blended mobility’. Vores opgave er at omsætte viden om ’blended mobility’ til brug for erhvervsskolesektoren. Vi tager udgangspunkt i en ny undersøgelse udarbejdet på foranledning af Styrelsen og med mulighed for at inddrage anden viden.

Hvad er rammerne?

Medlemskab af National VET Team er for et år.

Vi planlægger at afholde 3 til 4 møder i perioden. I løbet af perioden vil der være mulighed for deltagelse i andre nationale og internationale møder.

Send en kort motiveret ansøgning og et relevant CV til

Hvis du har nogle spørgsmål er du velkommen til at kontakte Mads Madsen Henriksen på 7231 8899 eller på .

Ansøgningsfrist: 18. november, 2021.

 

Senest opdateret 29. oktober 2021