Konkurrence for elever i erhvervsuddannelserne

Skyd en lille film, eller skriv en historie om dit praktikophold i udlandet gennem PIU-ordningen, og deltag i en konkurrence om 6 præmier på op til 7.000 kr.
Kontakt
Lars Møller Bentsen
International rådgiver
Tlf.: +45 72 31 89 26
Email: LMB@ufm.dk

Grib verden billede

For at synliggøre hvad elever får ud af et praktikophold i udlandet og motivere flere unge til at bruge PIU-ordningen undervejs i deres uddannelse, udskriver Styrelsen for Forskning og Uddannelse en konkurrence. Unge, der er eller har været i praktik i udlandet med PIU-ordningen, kan deltage ved at lave en film eller skrive en historie om deres oplevelser og erfaringer fra udenlandsophold.

Hvert år tager omkring 1.600 elever på erhvervsuddannelserne et praktikophold i udlandet med økonomisk støtte fra PIU-ordningen. Praktikopholdene giver en masse gode oplevelser og et stort udbytte for eleverne både fagligt, socialt og personligt. Der medfølger spændende oplevelser ved at bo og arbejde i et andet land i en kortere eller længere periode, og det er de oplevelser, som vi ønsker, bliver spredt til andre interesserede.


Hvem kan deltage?

Alle elever, der er eller har været i praktik i udlandet med støtte fra PIU-ordningen.

Hvad kan du vinde?

Der uddeles i alt 6 præmier:

2 præmier på hver 7.000 kr.

2 præmier på hver 5.000 kr.

2 præmier på hver 3.000 kr.

Hvilke kriterier bedømmer vi ud fra?

Filmen eller historien skal fortælle noget om:

  • Hvordan din hverdag så ud - både på arbejdspladsen og i fritiden
  • Hvad du har fået ud af dit ophold, både fagligt og personligt
  • Hvad der var anderledes i forhold til at arbejde i Danmark
  • Det land praktikopholdet har fundet/finder sted i

Der vil være en ekstern jury, som laver en helhedsvurdering ud fra ovenstående kriterier.

Filmen må maksimalt vare 3 minutter. Du kan redigere og klippe den sammen eller bare filme med din smartphone.

Historien må maksimalt fylde 3 A4 sider (6.000 tegn inkl. mellemrum). Der er ingen krav til formen; det kan være dagbog, artikel, essay eller andet. Du skal vedlægge billeder fra dagligdagen på praktikstedet, som vedhæftes, når du indsender din historie.

Indsendelse og frist

Historier og film indsendes til Styrelsen for Forskning og Uddannelse i elektronisk form til EUD@ufm.dk

Derudover skal alle deltagere sende oplysninger om:

  • Hvor dit praktikophold har fundet sted (virksomhedens navn, by og land)
  • Opholdets varighed (måned, år)
  • Fag/uddannelse
  • Hvilken erhvervsskole i Danmark, som du er eller har været tilknyttet.

Vedlæg også kontaktoplysninger med telefonnummer.

Frist for indsendelse er den 9. september 2019

Offentliggørelse af vinderne

Vinderne vil få direkte besked – senest i uge 41 – og de offentliggøres på en konference i København umiddelbart herefter.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse forbeholder sig ret til at bruge alle indsendte bidrag i hel eller delvis gengivelse til informationsmateriale og/eller presseomtale af PIU-ordningen. 

Senest opdateret 14. maj 2020